Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

"A profile of the Polish rural NIMBist"

Pon, 15.01.2018

 

 

Artykuł "A profile of the Polish rural NIMBist" autorstwa Karoliny Dmochowskiej-Dudek (Uniwersytet Łódzki) i Marii Bednarek-Szczepańskiej z ZGWiRL został przyjęty do druku w Journal of Rural Studies (czasopismo listy A, 35 pkt). Jest dostępny on-line pod

adresem:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016717313372

 

Wróć