IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Odszedł dr Eugeniusz Gil


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 stycznia 2019 r. zmarł 

Dr Eugeniusz Gil

 

Wieloletni pracownik Zakładu Badań Geośrodowiska, długoletni kierownik Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku, ceniony geograf i geomorfolog, badacz obiegu wody i erozji gleb na stokach fliszowych w Karpatach, procesów osuwiskowych oraz koryt i dolin rzecznych. Bardzo dobry człowiek, zawsze życzliwy ludziom.

 

Koleżanki i Koledzy z Zakładu Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN w Krakowie

oraz Dyrekcja i Pracownicy Instytutu

 

Wróć