Odeszła Dr Sylwia Gilewska

Pon, 05.03.2018


W dniu 4 marca 2018 odeszła w Chełmku Śląskim

Dr Sylwia Gilewska

Adiunkt w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polskiej Akademii Nauk w latach 1954-1992, wybitna geomorfolog, badaczka ewolucji rzeźby i krasu Wyżyny Śląsko-Małopolskiej oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, autorka map geomorfologicznych i podziału geomorfologicznego terytorium Polski, koordynator projektu legendy szczegółowej mapy geomorfologicznej świata, sekretarz Komisji Kartowania Geomorfologicznego Międzynarodowej Unii Geograficznej. Dr Sylwia Gilewska była między innymi autorką trzech rozpraw i współautorką dwóch monografii (Geomorfologia Polski, Geografia Polski-Środowisko Przyrodnicze). Była znawczynią i miłośniczką sztuki oraz muzyki.

Pogrzeb odbędzie się w środę 7 marca 2017, o godz. 12oo, w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Katowicach-Bogucicach.

Koleżanki i Koledzy z Zakładu Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN w Krakowie

oraz Dyrekcja i Pracownicy Instytutu

 

Wróć