Wydawnictwa

BIBLIOGRAFIA GEOGRAFII POLSKIEJ


Ukazuje się od 1935 roku. 3 tomy ukazały się przed wojną jako dodatek do miesięcznika "Wiadomości Geograficzne". W latach 1959-2009 ukazało się 41 tomów w wersji drukowanej.

Bibliografia Geografii Polskiej jest dostępna on-line w postaci bazy elektronicznej, tworzonej w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN. Obecnie obejmuje pozycje z lat 1985-2008.

Dostęp on-line

 

Wykaz tytułów

Sprzedaż