Publishing

ATLAS OF WARSAW


Contents

Electronic full-text version of the papers available in the Digital Repository IGSO PAS  IGSO PAS Digital Repository

Year

      Volume     Author Title
                 
2009       11     Marcin Stępniak,
Grzegorz Węcławowicz,
Magdalena Górczyńska,
Adam Bierzyński
Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002, XL + 114 s.

                 
2008       10     Bożena Degórska,
Aleksandra Deręgowska
Zmiany krajobrazu obszaru metropolitalnego Warszawy na przełomie XX i XXI wieku, - 150 s.
                 
2006       9     Przemysław
Śleszyński
Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy, - 147 s.
                 
2001       8     Maciej Luniak, Paweł Kozłowski, Wiesław Nowicki, Joanna Plit Ptaki Warszawy 1962–2000, - 179 s.

                 
1999       7     Alina Potrykowska,
Przemysław Śleszyński
Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, - 212 s.
                 
1998       6     Stanisław Misztal Przekształcenia struktury przemysłu Warszawy, - 193 s., + 19 map nlb.
                 
1998       5     Grzegorz
Węcławowicz,
Andrzej Jarosz,
Przemysław
Śleszyński
Wybory parlamentarne 1991 i 1993, - 90 s


                 
1996       4     Teresa Kozłowska-
Szczęsna,
Krzysztof Błażejczyk,
Barbara Krawczyk
Środowisko fizycznogeograficzne – niektóre zagadnienia, - 84 s.

                 
1995       3     Grzegorz Węcławowicz, Andrzej Jarosz Warunki mieszkaniowe ludności w świetle Narodowego Spisy Powszechnego 1988, - 177 s.
                 
1994       2     Grzegorz Węcławowicz,
Janusz Księżak
Struktury wykształcenia i zatrudnienia ludności, w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988, - 96 s.
                 
1993       1     Grzegorz Węcławowicz,
Janusz Księżak
Struktury demograficzne i gospodarstw domowych, - 129 s.