Publishing

BIBLIOGRAPHY OF POLISH GEOGRAPHY


Contents

 

No.  Year  Author  Title
       
1. 1971 Janina Piasecka (oprac.) przy współudziale Pracowni
Bibliografii IG PAN
Bibliografia Geografii Polskiej 1918 — 1927
       
2. 1935 Wiktor Ormicki Bibliografja Geograficzna za lata 1928 — 1933
(Dodatek do miesięcznika "Wiadomości Geograficzne")
       
3. 1935 Wiktor Ormicki Bibliografia Geograficzna za rok 1934
(Dodatek do "Wiadomości Geograficznych")
       
4. 1936 Wiktor Ormicki Bibliografia Geograficzna za rok 1935
(Dodatek do "Wiadomości Geograficznych")
       
5. 1959 Stanisław Leszczycki, Janina  Piasecka, Bogodar Winid (oprac.) Bibliografia Geografii Polskiej 1936 — 1944
       
6. 1956 Stanisław Leszczycki, Bogodar Winid Bibliografia Geografii Polskiej 1945 — 1951
       
7. 1957 Stanisław Leszczycki, Janina Piasecka, Halina Tuszyńska-Rękawek, Bogodar Winid (oprac.) Bibliografia Geografii Polskiej 1952 — 1953
       
8. 1957 Stanisław Leszczycki, Halina Tuszyńska-Rękawek, Bogodar Winid (oprac.) Bibliografia Geografii Polskiej 1954
       
9. 1966 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka, Jadwiga Sielużycka Bibliografia Geografii Polskiej 1955 — 1960
       
10. 1964 Barbara Kawecka, Jadwiga Sielużycka, Halina Tuszyńska-Rękawek Bibliografia Geografii Polskiej 1961
       
11. 1967 Barbara, Kawecka, Jadwiga Sielużycka, Halina Tuszyńska-Rękawek Bibliografia Geografii Polskiej 1962
       
12. 1968 Barbara Kawecka, Jadwiga Sielużycka, Halina Tuszyńska-Rękawek Bibliografia Geografii Polskiej 1963 — 1964
       
13. 1970 Barbara Kawecka, Jadwiga Sielużycka, Halina Tuszyńska-Rękawek Bibliografia Geografii Polskiej 1965 — 1966
       
14. 1972 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis, Jadwiga Sielużycka Bibliografia Geografii Polskiej 1967 — 1968
       
15. 1973 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis, Jadwiga Sielużycka Bibliografia Geografii Polskiej 1969 — 1970
       
16. 1974 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis, Jadwiga Sielużycka Bibliografia Geografii Polskiej 1971 — 1972
       
17. 1977 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis, Jadwiga Sielużycka Bibliografia Geografii Polskiej 1973
       
18. 1978 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis, Jadwiga Sielużycka Bibliografia Geografii Polskiej 1974
       
19. 1980 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis, Jadwiga Sielużycka Bibliografia Geografii Polskiej 1975
       
20. 1980 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis, Jadwiga Sielużycka Bibliografia Geografii Polskiej 1976
       
21. 1982 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis, Jadwiga Sielużycka Bibliografia Geografii Polskiej 1977
       
22. 1982 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis, Jadwiga Sielużycka Bibliografia Geografii Polskiej 1978
       
23. 1983 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis, Dorota Gazicka Bibliografia Geografii Polskiej 1979
       
24. 1984 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis, Dorota Gazicka Bibliografia Geografii Polskiej 1980
       
25. 1985 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis Bibliografia Geografii Polskiej 1981
       
26 1986 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis Bibliografia Geografii Polskiej 1982
       
27. 1987 Halina Tuszyńska-Rękawek, Barbara Kawecka-Endrukajtis Bibliografia Geografii Polskiej 1983
       
28. 1990 Dorota Gazicka, Anna Knapik, Halina Tuszyńska-Rękawek Bibliografia Geografii Polskiej 1984
       
29. 1993 Dorota Gazicka, Anna Knapik-Szemiel, Maria Kostrzewa, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 1985/1986
       
30. 1995 Dorota Gazicka, Jan Peliwo, Anna Szemiel Bibliografia Geografii Polskiej 1987 — 1989
część I (poz. 1 – 4322)
       
31. 1995 Dorota Gazicka, Jan Peliwo, Anna Szemiel Bibliografia Geografii Polskiej 1987 — 1989
część II (poz. 4323 – 6742)
       
32. 1996 Dorota Gazicka, Jan Peliwo, Anna Szemiel Bibliografia Geografii Polskiej 1990
       
33. 1997 Dorota Gazicka, Jan Peliwo, Anna Szemiel Bibliografia Geografii Polskiej 1991
       
       
34. 1998 Dorota Gazicka, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 1992
       
35. 1999 Dorota Gazicka, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 1993 — 1994
       
36. 2000 Dorota Gazicka, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 1995
       
37. 2001 Dorota Gazicka, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 1996
       
38. 2002 Dorota Gazicka, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 1997
       
39. 2003 Dorota Gazicka, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 1998
       
40. 2004 Dorota Gazicka, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 1999
       
41. 2005 Dorota Gazicka, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 2000
       
42. 2006 Dorota Gazicka, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 2001
       
42. 2007 Dorota Gazicka, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 2002
       
43. 2008 Dorota Gazicka-Wójtowicz, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 2003
       
44. 2009 Dorota Gazicka-Wójtowicz, Jan Peliwo Bibliografia Geografii Polskiej 2004