DANE TELEADRESOWE - DYREKCJA, ADMINISTRACJA


 

DYREKCJA
DYREKTOR NACZELNY
Prof. dr hab. Jerzy Bański    tel. +48 22-697-88-41
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
Dr Jarosław Baranowski    tel. +48 22-697-89-42

 

Stanowisko/dział Imię i nazwisko Telefon/Faks E-mail
ADMINISTRACJA
SEKRETARIAT INSTYTUTU
 Kierownik  mgr Jan Peliwo  (22) 697-88-47
 Sekretariat Dyrekcji, Rada Naukowa,
 planowanie i sprawozdawczość
 Aneta Gniadkowska  (22) 697-88-41
 Sekcja Wydawnictw  mgr Ludmiła Kwiatkowska  (22) 697-88-44
 Sekcja Wydawnictw  lic. Tomasz Paczuski  (22) 697-88-58
 Koordynator projektów UE,
 współpraca z zagranicą
 mgr Zofia Nowicka  (22) 697-88-46
 Koordynator projektów UE,
 współpraca z zagranicą
 mgr Magdalena Januszewska-Stępniak  (22) 697-88-46
 Koordynator projektów UE,
 współpraca z zagranicą
 mgr Edyta Struzik  (22) 697-88-46
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-FINANSOWO-KSIĘGOWY
 Referat osobowy  Anna Orecka  (22) 697-89-44
 Główna księgowa  mgr Urszula Żuchewicz  (22) 697-89-46
 Z-ca głównej księgowej  mgr Elżbieta Kokot  (22) 697-89-48
 Księgowość  mgr Monika Gawryś  (22) 697-89-47
 Księgowość  lic. Marzena Pilińska  (22) 697-89-47
 Administracja  Marek Nowak  (22) 697-89-45
 IT  inż. Tomasz Sztajer  (22) 697-89-45
 Administrator sieci  dr Tomasz Grycuk  (22) 697-88-20