Publishing

GEOGRAPHICAL STUDIES


Editorial

Secretary of Editorial: Ewa Jankowska

Editorial Board, 2001-:

 • prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz (redaktor naczelny)
 • prof. dr hab. Jerzy Grzeszczak
 • doc. dr hab. Barbara Krawczyk
 • doc. dr hab. Jan Matuszkiewicz
 • prof. dr hab. Jerzy Parysek
 • mgr Ewa Jankowska (sekretarz)

Advisory Board, 2001 -:

 • dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Adam Kotarba (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Kraków)
 • prof. dr hab. Jan Łoboda (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Andrzej Richling (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab Jan S. Kowalski (Uniwersytet Karlsruhe)
 • dr Andrzej Lisowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr Emmon Judge (Uniwersytet Leeds)
 • dr Lydia Coudroy (Uniwersytet Lyon)

Former Editors in Chief:

Stanisław Leszczycki (1954-1966), Maria Kiełczewska-Zaleska (1966-1980), Kazimierz Dziewoński (1981), Janusz Paszyński (1982-1985), Andrzej Wróbel (1986-1990), Roman Szczęsny (1991-2000).