ATLAS WARSZAWY

Ukazuje się od 1993 roku. Format A4.  (Atlas Warszawy has been published since 1993)

Redakcja Atlasu Warszawy
Grzegorz Węcławowicz, Janusz Księżak, Andrzej Jarosz, Przemysław Śleszyński

SPIS TREŚCI   
CONTENTS

Rok wydania
Year of publication
Zeszyt
Vol.
Autor
Author
Tytuł
Title
1993 1 Grzegorz Węcławowicz, Janusz Księżak Struktury demograficzne i gospodarstw domowych, - 129 s.
1994 2 Grzegorz Węcławowicz, Janusz Księżak Struktury wykształcenia i zatrudnienia ludności, w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988, - 96 s.
1995 3 Grzegorz Węcławowicz, Andrzej Jarosz Warunki mieszkaniowe ludności w świetle Narodowego Spisy Powszechnego 1988, - 177 s.
1996 4 Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk Środowisko fizycznogeograficzne – niektóre zagadnienia, - 84 s.
1998 5 Grzegorz Węcławowicz, Andrzej Jarosz, Przemysław Śleszyński Wybory parlamentarne 1991 i 1993, - 90 s.
1998 6 Stanisław Misztal Przekształcenia struktury przemysłu Warszawy, - 193 s., + 19 map nlb.
1999 7 Alina Potrykowska, Przemysław Śleszyński Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, - 212 s.
2001 8 Maciej Luniak, Paweł Kozłowski, Wiesław Nowicki, Joanna Plit Ptaki Warszawy 1962–2000, - 179 s.
2006 9 Przemysław Śleszyński Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy, - 147 s.
2008 10 Bożena Degórska, Aleksandra Deręgowska Zmiany krajobrazu obszaru metropolitalnego Warszawy na przełomie XX i XXI wieku, - 150 s.
2009 11 Marcin Stępniak, Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Górczyńska, Adam Bierzyński Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002, XL + 114 s.

 

Wykaz numerów Atlasu Warszawy dostępnych w sprzedaży
The list of Atlas Warszawy copies to be offered for sale

Numer/Number Cena/Price (Poland only)
1 5 zł
2 8 zł
3 10 zł
5 15 zł
7 30 zł
9 25 zł
10 40 zł
11 30 zł