PEOPLE


Beata Zielińska
Department of Urban and Population Studies
Office 323
Phone +48 226978822
E-mail

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Documentation studies | Maps, atlases

Books, reports

  • Obracht-Prondzyński Cezary, Śleszyński Przemysław, Stachura Krzysztof, Stępniak Marcin, Grabowski Tomasz, Zielińska Beata: Opracowanie strategii rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa - Włączenie i rozwój kapitału społecznego OM. Sopot: Instytut Rozwoju, 2015 - 35 s. (Institute for Development Working Papers; 029/2015)
  • Śleszyński Przemysław (kier.), Komornicki Tomasz, Deręgowska Aleksandra, Zielińska Beata: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku (etap I). Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014 - 115 s.
  • Śleszyński Przemysław (kier.), Komornicki Tomasz, Deręgowska Aleksandra, Zielińska Beata: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2013 roku. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014 - 144 s.
  • Śleszyński Przemysław (kier.), Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Deręgowska Aleksandra, Zielińska Beata: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2009 roku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ministerstwo Infrastruktury, 2011 - 116 s.
  • Śleszyński Przemysław (kier.), Komornicki Tomasz, Zielińska Beata, Stępniak Marcin: Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 roku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2009 - 50 s.

Articles, chapters, papers and others

Documentation studies

Maps, atlases

  • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.