PEOPLE


Ewa Nowak
Administration Branch
Office 444
Phone +48 226978944
E-mail

Publications

Documentation studies

Documentation studies

  • Nowak Ewa: Pracownicy Instytutu (stan na dzień 31 XII 2003). [w]: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 89-92 (Dokumentacja Geograficzna; 30)