PEOPLE


mgr Jan Peliwo
Head of Secretariat
Secretariat
Office 347
Phone +48 226978847
E-mail

Publications

Articles, chapters, papers and others | Documentation studies

Articles, chapters, papers and others

 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Baszkiewicz Przemysław: Bibliografia Geografii Polskiej w sieci INTERNET. [w]: INFOBAZY '99. Bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych. Gdańsk, 30 sierpnia - 1 września 1999 r. Gdańsk: PG CI TASK, 1999 - s. 291-295.

Documentation studies

 • Śleszyński Przemysław, Cerić Denis, Peliwo Jan, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego. [w]: Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015. Red. Dariusz Sokołowski. Warszawa - Toruń: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, 2016 - s. 353-409.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2008. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - [publikacja internetowa]
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2007. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - [publikacja internetowa]
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2006. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011.
 • Peliwo Jan: Czasopismo Geograficzne. Bibliografia zawartości tomów 1-80 (1923-2009). - Czas. Geogr. 2010, 81, z. 4 - s. 201-509.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2004. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - 373 s.
 • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2003. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - 347 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2002. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - 340 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2001. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 365 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2000. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - 366 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1999. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 366 s.
 • Peliwo Jan: Wybrane publikacje pracowników IGiPZ PAN z lat 1994-2003 - druki zwarte (oraz niektóre pozycje z wcześniejszą datą wydania, opublikowane z opóźnieniem). [w]: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 128-152 (Dokumentacja Geograficzna; 30)
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1998. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - 407 s.
 • Peliwo Jan: European studies in the Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, PAS (1993-2002). A bibliography. [w]: Society and environment. Towns and settlement in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 69-101 (Europa XXI; 10)
 • Peliwo Jan, Świątek Dariusz: Dorobek naukowy prof. dr hab. Marcina Rościszewskiego z lat 1955-2000. [w]: Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Red. Andrzej Stasiak. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 323-346 (Geopolitical Studies; 10)
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1997. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 347 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1996. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - 336 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - 346 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1993-1994. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 524 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1992. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 293 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Szemiel Anna: Bibliografia Geografii Polskiej 1991. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 290 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Szemiel Anna: Bibliografia Geografii Polskiej 1990. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - 302 s.
 • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Szemiel Anna: Bibliografia Geografii Polskiej 1987-1989. Cz.1 (poz. 1-4322); Cz.2 (poz. 4323-6742). Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 1-369; I-X; 371-628.
 • Gazicka Dorota, Knapik-Szemiel Anna, Kostrzewa Maria, Peliwo Jan: Bibliografia geografii polskiej 1985/1986. Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 (dr.1994) - 349 s.