PEOPLE


Prof. Zofia Rączkowska
Head of Department of Geoenvironmental Research
Department of Geoenvironmental Research
Office -
Phone +48 124224085
E-mail

Education

 • 1972-1977 – Master degree studies: Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences (master’s thesis entitled Functioning of river channels in the Potok Chochołowski catchment basin)

Academic career and degrees

Polish Geological Institute - National Research Institute - the Carpathian Branch in Cracow, 1977-1978

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1978

 • 1997 – PhD in geographical sciences in the field of physical geography (doctoral dissertation entitled The geomorphological role of snow patches in the High Tatra Mt., Poland)
 • 2008 – habilitation (post-doctoral degree) in Earth Sciences in the field of physical geography (post-doctoral habilitation dissertation entitled Contemporary periglacial relief of the European high mountains
 • 2009 - Associate Professor
 • 2017 - Full Profesor

Research interests

 • Geomorphology
 • Contemporary geomorphological processes
 • Contemporary evolution of high mountains’ relief (the Tatras)
 • Relief and periglacial processes in high mountains
 • Relationships between relief and vegetation in high mountains
 • Geoecological problems of high mountains

Positions held and membership

 • since 1996 – member of the Association of Polish Geomorphologists
 • since 2003 – representative of Poland in the Executive Board of the Carpathian-Balcan Geomorphological Commission
 • since 2005 – member of the IAG Carpatho-Balkan-Dinaric Regional Working Group
 • since 2005 – member of the IGiPZ PAN Scientific Council
 • since 2011 – member of the Geographical Commission of the Polish Commission of Arts and Sciences
 • since 2011 – President of the Association of Polish Geomorphologists

Other activities

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Gądek Bogdan, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta, Casteller Alexandro, Bebi Peter: Snow avalanche activity in Żleb Żandarmerii in a time of climate change (Tatra Mts., Poland). - Catena 2017, 158 - s. 201–212.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Reflection of climate changes in the structure and morphodynamics of talus slopes (the Tatra Mountains, Poland). - Geomorphology 2016, 263 - s. 39-49.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Rączkowska Zofia, Maciata Andrzej: Variability of the snow avalanche danger in the Tatra Mountains during the past nine decades. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 65-77.
 • Kaczka Ryszard J., Spyt Barbara, Janecka Katarzyna, Lempa Michał, Rączkowska Zofia: What can we learn from archive records of snow avalanches in the Tatra Mountains?. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2016, 50 - s. 33-51.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia, Janecka Karolina: Combining tree-ring dating and geomorphological analyses in the reconstruction of spatial patterns of the runout zone of snow avalanches, Rybi Potok Valley, Tatra Mountains (Poland). - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 31-45.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Spyt Barbara, Guzik Patryk, Guzowski Mateusz, Rączkowska Zofia: Zakłócenia wzrostu drzew w borze górnoreglowym spowodowane przez lawiny śnieżne – studium przypadku z Doliny Rybiego Potoku, Tatry Wysokie. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2016, 18, 3 - s. 111-122.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta: Geomorphological conditions of snow avalanches in the Tatra Mountains. - Zeitschrift fur Geomorphologie 2016, 60, 4 - s. 285-297.
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh Ch.: Deglaciation and impact of extreme rainfalls on recent relief transformation of the upper Pindari Valley: the Kumaun Himalaya, India. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 67-82 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Rączkowska Zofia, Kaczka Ryszard J.: From editors. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 5.
 • Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta, Długosz Michał: The morphodynamics of slopes within the snow avalanche starting zones in the Tatras. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 17-29.
 • Spyt Barbara, Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Rączkowska Zofia: Application of timberline morphometric analysis for detecting snow avalanche paths: A case study of the Tatra Mountain. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 91-111.
 • Kaczka Ryszard J., Janecka Karolina, Lempa Michał, Rączkowska Zofia: Zastosowanie metod dendrochronologicznych w badaniach lawin śnieżnych. - Landform Analysis 2015, 28 - s. 15–27.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Czajka Barbara, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia, Hreško Juraj, Bugár Gabriel: The recent timberline changes in the Tatra Mountains: A case study of the Mengusovská Valley (Slovakia) and the Rybi Potok Valley (Poland). - Geographia Polonica 2015, 88, 2 - s. 71-83.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Dendrogeomorphological study on snow avalanches in the Tatra Mountains (Southern Poland). [w]: TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology. Vol. 13. Proceedings of the DENDROSYMPOSIUM 2014 May 6th – 10th, 2014 in Aviemore, Scotland, UK. Eds. Rob Wilson, Gerhard Helle, Holger Gärtner. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 110-115 (Scientific Technical Report; 15/06)
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia: Morphological and morphometrical analyses reveal the avalanche influence over the talus cones in the Rybi Potok Valley, Tatra Mountains. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 15-33.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kaczka Ryszard J., Rojan Elżbieta: Uwarunkowania przyrodnicze, skutki i zmiany aktywności lawin śnieżnych w Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 133-141.
 • Rączkowska Zofia, Zwoliński Zbigniew: Digital geomorphological map of Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 2 - s. 205-210.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Nowe spojrzenie na mapę geomorfologiczną Tatr. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 143-148.
 • Dulias Renata, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia: Introduction to the Upper Silesia and the Polish Carpathians regions. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 8-18.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia: Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie (Tary Wysokie) na podstawie przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.). - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2014, 16, 3 - s. 105-112.
 • Rączkowska Zofia: Stop 4.1. Bielanka - landslides activity in the Polish Carpathians with the "Zapadle Landslide" as example.. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 149-153.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.2. Pieniążkowice - The Podhale Basin. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 113-116.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.1. Dominikowice - Introduction to the Polish Carpathians. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 106-112.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.4. The Tatra Mountains natural environment and human impact. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 117-132.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.5. The Białka braided river – natural processes versus human intervention. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 133-136.
 • Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Rączkowska Zofia, Święchowicz Jolanta: Contemporary geomorphic processes in the Polish Carpathians under changing human impact. - Episodes 2014, 37, 1 - s. 21-33.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Wprowadzenie. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2013 - s. 7-10 (Prace Geograficzne; 239)
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Blotiźiar Martin: Recent debris flows in the Tatra Mountains. [w]: Geomorphological impacts of extreme weather. Case studies from Central and eastern Europe. Red. Denes Loczy. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2013 - s. 221-236 (Springer Geography)
 • Rączkowska Zofia: Współczesne procesy morfogenetyczne. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 35-48 (Prace Geograficzne; 239)
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Fidelus Joanna, Kłapyta Piotr, Kotarba Adam, Płaczkowska Eliza: The Tatra Mts. high-mountain system. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 99-130.
 • Wachecka-Kotkowska Lucyna, Zwoliński Zbigniew, Kostrzewski Andrzej, Migoń Piotr, Rachlewicz Grzegorz, Rączkowska Zofia: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich jako specjalistyczne towarzystwo z dziedziny nauk o Ziemi. [w]: Towarzystwa naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. T.2. Red. Zbigniew Kruszewski. Warszawa: Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, 2013 - s. 227-250.
 • Rączkowska Zofia, Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Święchowicz Jolanta: Recent landform evolution in the Polish Carpathians. [w]: Recent landform evolution: the Carpatho-Balkan-Dinaric region. Eds. Denes Loczy, Adam Kotarba, Milos Stankoviansky. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - s. 47-101 (Springer Geography)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Bucała Anna, Długosz Michał, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia: Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Powiat nowotarski. Województwo małopolskie. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011 - 22 s.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Excursion day in High Tatra Mountains: Kasprowy Wierch - Hala Gąsienicowa. [w]: Sedimentary fluxes dynamics in the changing mountain and polar environment - monitoring, record & consequences. International Association of Geomorphologists, Working Group on Sediment Budgets in Cold Environment SEDIBUD 6th Workshop, Zakopane - Poland, 3-11 September 2011. Eds. Grzegorz Rachlewicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Zakopane: [b.w.], 2011 - s. 68-90.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Struktura wewnętrzna i morfodynamika wybranych stoków gruzowych Tatr w świetle wyników pomiarów georadarowych i lichenometrycznych. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 55-61.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Geobotaniczne wskaźniki środowiska wysokogórskiego. - Czas. Geogr. 2010, 81, z. 1-2 - s. 21-41.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Wielki obryw na Sławkowskim Szczycie w świetle ostatnich badań lichenometryczno-geomorfologicznych. - Wierchy 2010, 74 - s. 163-167.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.3. Człowiek a środowisko. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Zbigniew Krzan. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 21-28.
 • Gądek Bogdan, Rączkowska Zofia, Żogała Bogdan: Debris slope morphodynamics as a permafrost indicator in the zone of sporadic permafrost, High Tatras, Slovakia. [w]: Geomorphology in the Carpatho-Balkan-Dinaric countries. Ed. D. Loczy, J. Kovacs. Berlin, Stuttgart: Gebr. Borntraeger, 2009 - s. 79-100 (Zeitschrift fuer Geomorphologie. Supplementbaende; 53 Suppl. iss. 3)
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Problems in geoecological approach to high-mountains environment (based on studies of relief-vegetation relationships). - Landform Anal. 2009, 10 - s. 70-76.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of natural environment of South Eastern Tibet and its tourist attractiveness. - Przegl. Nauk.-Dydakt. Pryw. Wyższ. Szk. Ochr. Środ. Probl. Nauki o Środ. 2009, 13, nr 1 - s. 31-46.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of present-day periglacial relief in high-mountains of Europe. - Rev. Roum. Geogr. 2009, 53, nr 1 - s. 107-118.
 • Rączkowska Zofia: Metodyka terenowych badań geomorfologicznych. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 142-145.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Lichenometric - geomorphological investigations in the area of Slavkovsky Stit. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2008, 8, nr 1 - s. 36-41.
 • Rączkowska Zofia: Zróżnicowanie współczesnej rzeźby peryglacjalnej w górach wysokich Europy. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 120-122.
 • Rączkowska Zofia: Współczesna ewolucja rzeźby Tatr. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 35-56.
 • Rączkowska Zofia: Are there geomorphic indicators of permafrost in the Tatra Mountains?. - Geographia Polonica 2008, 81, 1 - s. 117-133.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Preface. - Geographia Polonica 2008, 81, 1 - s. 7.
 • Gądek Bogdan, Rączkowska Zofia, Wzientek Krystian, Żogała Bogdan: Wieloletnia zmarzlina Miedzianej Kotliny (Tatry Słowackie) w świetle wyników badań geofizycznych i geomorfologicznych. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 101-108.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Effect of snow patches on vegetation in the high-mountain nival gullies (Tatra Mts., Poland). - Pol. J. Ecol. 2006, 54, nr 1 - s. 69-90.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia, Zagajewski Bogdan: Links between vegetation and morphodynamics of high-mountain slopes in the Tatra Mountains. - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 27-39.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia, Zagajewski Bogdan: Relacje rzeźby i roślinności wysokogórskiej Tatr na poziomie krajobrazowym (problemy metodyczne). [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 95-100.
 • Rączkowska Zofia: Recent geomorphic hazards in the Tatra Mountains. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2006, 40 - s. 45-60.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Badania przemieszczania gruntu i przemieszczania pokryw w otoczeniu Hali Gąsienicowej. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 251-261.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia: Geobotaniczne wskaźniki morfodynamiki stoków wysokogórskich. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2003 (dr. 2005), 47, z.1 - s. 154-157.
 • Rączkowska Zofia: Morfodynamiczne cechy obszarów z wieloletnią zmarzliną w Tatrach. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 385-388.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on Alpine slopes (of the Tatra Mountains, Poland). - Analele Univ. Vest Timis. Geografie 2004, 14 - s. 169-179.
 • Rączkowska Zofia: Considerations on periglacial landforms and slope morphodynamic in periglacial zone of Tatra Mountains. - Analele Univ. Vest Timis. Geografie 2004, 14 - s. 35-50.
 • Rączkowska Zofia: Dynamika pokryw stokowych na obszarach górskich Karpat Zachodnich wzniesionych ponad górną granicę lasu. [w]: Pokrywy stokowe gór średnich strefy umiarkowanej i ich znaczenie paleogeograficzne. Babia Góra, 18-22 wrzesień 2004 r. Sosnowiec: UŚ, 2004 - s. 28-33.
 • Rączkowska Zofia: Prawidłowości rozmieszczenia i wykształcenia form peryglacjalnych w Tatrach. [w]: Problemi geomorfologii i paleogeografii ukrainskih Karpat i prilelglih teritorij. Materiali miznarodnogo seminaru prisvjacenogo 90-riccju vid dnja narozdennja zasnovnika kafedri geomorfologii i paleogeografii profesora Petra Cisja (Skole, 30 weresnja - 3 zovtnja 2004 roku). L'viv: Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, 2004 - s. 133-143.
 • Rączkowska Zofia, Kędzia Stanisław: Deglaciation of the Etancons Valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2004, 4, nr 1 - s. 28-34.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Bravard Jean-Paul, Chardon Michel, Jomelli Vincent, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Pech Pierre, Rączkowska Zofia: High-mountain valley floors evolution during recession of Alpine glaciers in the Massif des Ecrins, France. - Geographia Polonica 2003, 76, 2 - s. 65-87.
 • Pech Pierre, Jomelli Vincent, Baumgart-Kotarba Maria, Chardon Michel, Jacob Nicolas, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia, Tsao Cecile: A lichenometric growth curve in the French Alps: Ailefroide and Venon valleys; Massif des Ecrins. - Geodinamica Acta 2003, 16 - s. 187-193.
 • Rączkowska Zofia: Periglacial landforms of Northern Sweden Mt. with the Tarfala valley as example. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2003, 37 - s. 45-57.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Vegetation as a tool in the characterisation of geomorphological forms and processes: an example from the Abisko Mountains. - Geogr. Annaler Ser.A 2002, 84, nr 3/4 - s. 233-244.
 • Rączkowska Zofia: Morfodynamika stoków dojrzałych w Tatrach na przykładzie Kotła Gąsienicowego i Goryczkowego Świńskiego. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 49-53.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Odzwierciedlenie wpływów antropogenicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego otoczenia Kasprowego Wierchu. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 403-406.
 • Rączkowska Zofia: Tempo i kierunki działania procesów modelujących stoki dojrzałe w Tatrach. [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 108-110.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Wprowadzenie. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 9-16 (Prace Geograficzne; 174)
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Środowisko wysokogórskie jako system wzajemnie powiązanych elementów. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 121-132 (Prace Geograficzne; 174)
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia, Jakomulska Anna: Roślinność jako wskaźnik morfodynamiki stoku wysokogórskiego. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 91-104 (Prace Geograficzne; 174)
 • Rączkowska Zofia: Rzeźba stoków w okolicy Kasprowego Wierchu. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 17-24 (Prace Geograficzne; 174)
 • Rączkowska Zofia: Slope dynamics in the periglacial zone of the Tatra Mts. - Biul. Perygl. 1999, 38 - s. 127-133.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Pokrywa śnieżna a roślinność. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 81-89 (Prace Geograficzne; 174)
 • Rączkowska Zofia: Research on present-day geomorphic processes in the Polish Carpathians. State of the art. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1998, 32 - s. 47-58.
 • Rączkowska Zofia: Morfogenetyczna rola niwacji w Tatrach Wysokich w porównaniu z innym obszarami górskimi. [w]: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty. Red. Kazimierz Pękala. Lublin: Wydaw. UMCS, 1998 - s. 155-161.
 • Rączkowska Zofia: Zmiany środowiska naturalnego doliny Sant w okresie ostatnich 20 lat. [w]: Mongolia 96. Niektóre zagadnienia badawcze ekspedycji. Raport. Red. Zygmunt Babiński. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 69-73 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 52)
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of Skrajna Turnia slope). [w]: Island and high mountain vegetation: biodiversity, bioclimate and conservation. IAVS Symposium, Tenerife, 12-16 April 1993. Proceeding book. La Laguna: Universidad de La Laguna, 1997 - s. 173-178.
 • Rączkowska Zofia: Nivation and its geomorphic significance - examples from the Polish High Tatra and the Ortles-Cevedale massif, the Italian Alps. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1997, 31 - s. 175-192.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia: The spatial relations of relief and vegetation. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1996, 30 - s. 117-128.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 78-80 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Tourism's impact on the geographical environment around Kasprowy Wierch. [w]: Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 210-213.
 • Kozłowska Anna Barbara, Rączkowska Zofia: Roślinność nisz niwalnych w piętrze subalpejskim. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.2. Biologia. Red. Andrzej Kownacki. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 81-83.
 • Kozłowska Anna Barbara, Rączkowska Zofia: Relacje śnieg - roślinność w obrębie form niwalnych. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 167-179.
 • Rączkowska Zofia: Niwacja w Tatrach Wysokich. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 128-131.
 • Rączkowska Zofia: Nivation in the High Tatras, Poland. - Geogr. Ann. Ser.A. 1995, 77, nr 4 - s. 251-258.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna Barbara: Geobotaniczne wskaźniki denudacji stoków wysokogórskich. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 75-85 (Conference Papers; 20)
 • Rączkowska Zofia: Ilościowe wskaźniki niwacji w Tatrach Wysokich. [w]: Z badań fizyczno-geograficznych w Tatrach. Red. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 - s. 63-81 (Dokumentacja Geograficzna; 4-5)
 • Rączkowski Wojciech, Rączkowska Zofia: Rzeźba glacjalna doliny Martello (masyw Ortles-Cevedale, Alpy Włoskie). - Folia Geographica, Seria Geographia Physica 1992/1993, 24-25. - s. 47-59.

Editorial publications

 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz (red.): Przegląd Geograficzny. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - 181 s.
 • Novotny Jan, Lehotsky Milan, Machova Zora, Rączkowska Zofia (red.): Book of abstracts and excursion guide. Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. - Geomorphologica Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - 130 s.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam (red.): Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 169 s. (Prace Geograficzne; 239)
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Landform evolution, climate change and man. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 2. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 178 s.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Landform evolution and climate change. Paleogeographical approaches. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 1. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 187 s.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Modelling of the high-mountain relief. Geographia Polonica T.81, nr 1. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - 133 s.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - 108 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Cebulski Jarosław, Rączkowska Zofia: Evaluation of landslide activity using terrestrial laser scanning. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318.
 • Gądek Bogdan, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta, Casteller Alexandro, Bebi Peter: Combining geomorphic and dendrogeomorphic indices with numerical modeling for evaluation of snow avalanche activity (Tatra Mts., Poland). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 180.
 • Kiszka Krzysztof, Rączkowska Zofia: Reconstruction of large landslides movements based on dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in the Beskid Niski Mts). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318-319.
 • Płaczkowska Eliza, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia, Wiejaczka Łukasz: Channel head location in small catchment in monsoon climate. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 324-325.
 • Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Rozwój początków koryt w obszarze o budowie płytowej w klimacie monsunowym. [w]: VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych, 24-27 maja 2017 r., Góry Stołowe (Sudety). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2017 - s. 9-10.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Antropogeniczne zmiany rzeźby granitowej na Wyżynie Meghalaya, NE Indie. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 121.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 228.
 • Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta: Morfodynamika stoku w strefie zrywu szlaków lawinowych w Tatrach. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 122.
 • Kaczka Ryszard J., Guzik Piotr, Guzowski Marcin, Lempa Michał, Rączkowska Zofia: Zakłócenia wzrostu drzew w borze górnoreglowym spowodowane przez lawiny śnieżne (Urwany Żleb, Tatry Wysokie). [w]: III Konferencja Dendrochronologów Polskich, Rogów, 9-11 lutego 2016. Abstrakty. Warszawa-Rogów: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2016 - s. 43.
 • Rączkowska Zofia, Bucała Anna, Prokop Paweł: Reflection of land use in landforms and sediments of small catchments (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Combining of basic geomorphological monitoring and terrestrial laser scanning in evaluation of erosion within the tourist paths (Kasprowy Wierch peak, Tatra Mts.). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 108.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Impact of summer tourism on slope degradation (the Kasprowy Wierch summit, Tatra Mts.). [w]: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts. Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn. Postojna: Geomorphological Society of Slovenia, 2016 - s. 71.
 • Rączkowska Zofia, Lempa Michał, Kaczka Ryszard, Rojan Elżbieta: Interaction between relief and snow avalanches in the Tatra Mts. [w]: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts. Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn. Postojna: Geomorphological Society of Slovenia, 2016 - s. 72.
 • Rączkowska Zofia, Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rojan Elżbieta: Geomorphological conditions and effects of snow avalanches in the Tatra Mts. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 43.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Maciata Andrzej, Rączkowska Zofia: Wpływ zmieniającego się klimatu na rozwój pokrywy śnieżnej i zagrożenie lawinowe w Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 39.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Gądek Bogdan, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: The reconstruction of snow avalanche activity based on tree rings and historical maps. [w]: The Fourth International Asian Dendrochronological Conference on Climate Change and Tree Rings, 9-12 March 2015, Katmandu, Nepal. Abstracts. Katmandu: [b.w.], 2015 - s. 123.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Spyt Barbara, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Zapis dynamiki lawin śnieżnych w przebiegu górnej granicy lasu w polskich Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 40.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Stachnik Katarzyna, Czajka Barbara, Rączkowska Zofia: The geometry of timberline as an indicator of active and inactive avalanche paths. [w]: Geomorphometry 2015. Conference and Workshops. Poznań: UAM, 2015 - 1 s.
 • Lempa Michał, Gądek Bogdan, Kaczka Ryszard, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: The coupling the tree-ring reconstruction and avalanche modelling. [w]: TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 2015, 20-23 May 2015, Sevilla, Spain. Sevilla: Association for Tree Ring Research, 2015 - s. 62.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Dendrochronologiczny zapis lawin śnieżnych w Białym Żlebie i Żlebie Żandarmerii (Tatry Wysokie).. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 45.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kaczka Ryszard J., Rojan Elżbieta: Uwarunkowania, dynamika i oddziaływanie na wybrane elementy środowiska przyrodniczego lawin śnieżnych w Tatrach.. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 57-58.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta: Relief and snow avalanches in the Tatra Mountains. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - s. 4087.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta: Interrelation of relief and snow avalanches in the Tatra Mountains. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Alati State University, 2015 - s. 140-141.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta, Bogusławska Agnieszka: Interakcja rzeźby i lawin śnieżnych w Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 59.
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh Ch.: Impact of extreme rainfalls on recent relief transformation of the upper Pindari Valley, Kumaun Himalaya, India. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Alati State University, 2015 - s. 60-61.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Zmiany rzeźby i pokrywy roślinnej przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu w świetle monitoringu w latach 2009-2014.. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 143-144.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Nowe spojrzenie na mapę geomorfologiczną Tatr. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 60-61.
 • Boltižiar Martin, Rączkowski Wojciech, Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Geomorfologická mapa Tatier 1:100 000. [w]: Geografia – skoromný príspevok na poznanie kraja i človenka zujímavého a mnohotvárneho. Zborník abstraktov. Eds. P. Barlík, F. Križan. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014 - s. 72-73.
 • Długosz Michał, Rączkowska Zofia, Ziak Miroslav, Kalafarski Michał, Rojan Elżbieta: Geomorfologiczne uwarunkowania lawin śnieżnych w Tatrach. [w]: X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 28-29.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Tree rings analysis of past snow avalanche activity in the Tatra Mountains. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Janecka Karolina, Stoffel Marcus, Rączkowska Zofia: Tree ring study of snow avalanche in Tatra Mountains. [w]: Accepted Abstracts of the 9th International Conference on Dendrochronology 2014, 13-17 January 2014. Melbourne: [b.w.], 2014 - s. 60.
 • Lempa Michał, Gądek Bogdan, Janecka Karolina, Kaczka Ryszard, Rączkowska Zofia: Tree rings and snow avalanche modeling. Case studies from the Tatra Mountains. [w]: EURODENDRO 2014, Lugo, Spain 8-12 September 2014, Book of Abstracts. Eds. I. Garcia-Gonzalez, M. Souto-Herrero. Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela,, 2014 - s. 83.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Wiekiera Monika, Rączkowska Zofia: Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie w Tatrach Wysokich. [w]: Spojrzenie w głąb słoja - anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych. II Konferencja Dendrochronologów Polskich – Rogów, 14-16 lutego 2014. Rogów: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Zakładu Doświadczalnego SGGW, 2014 - s. 56.
 • Lempa Michał, Kalafarski Michał, Janecka Karolina, Kaczka Ryszard, Rączkowska Zofia: Dendrogeomophological study on snow avalanche in Tatra Mountains. [w]: Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology. TRACE 2014, Aviemore, Scotland 6-10 May 2014. Aviemore: Unviersity of St. Andrews, 2014 - s. 73.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kalafarski Michał, Rojan Elżbieta: Environmental conditions, dynamic and multiproxy records of snow avalanches in the Tatra Mts. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh J.: Relief of the Pindari valley (Kumaun Himalaya) and its recent transformation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Zwoliński Zbigniew, Rączkowska Zofia: Cyfrowe mapy geomorfologiczne – koncepcja i realizacja. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 133.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof, Wiejaczka Łukasz, Rączkowska Zofia: Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1060.
 • Kalafarski Michał, Lempa Michał, Czajka Barbara, Kaczka Ryszard, Rączkowska Zofia: Wpływ lawin śnieżnych na przebieg górnej granicy lasu w Polskich Tatrach w okresie 1938-2012. [w]: Zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych - skutki ekologiczne. Kielce: 2013 - s. 16.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Debris flows and relief evolution in the Tatra Mountains. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1060.
 • Rojan Elżbieta, Rączkowska Zofia, Kalafarski Michał, Długosz Michał, Kaczka Ryszard, Gądek Bogdan: Avalanches in relation to relief of the Tatra Mountains. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1066.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Kaczka Ryszard, Kalafarski Michał, Rojan Elżbieta: Geomorphological aspects of snow avalanches activity in the Polish Tatras. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 67-68.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Morphodynamic and structure of debris slopes in the Tatras. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 29.
 • Rączkowska Zofia: Recent transformation of alpine debris slopes in the Tatra mts. (Poland). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 128.
 • Rączkowska Zofia: Some remarks on granitic relief on the Meghalaya Plateau (India). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 129.
 • Rączkowska Zofia: Współczesna transformacja stoków gruzowych Tatr. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 125.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Zmiany rzeźby i roślinności przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu od wpływem turystyki. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 126.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Morfodynamika i miąższość wysokogórskich stoków gruzowych w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, Tatry Polskie. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 15.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Wstępne wyniki badań morfodynamiki i struktury stoków gruzowych Tatr. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 68.
 • Rączkowska Zofia: Recent activity of debris slopes in glacial cirques of the Tatra Mts. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 48-49.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 135.
 • Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Rączkowska Zofia, Święchowicz Jolanta: Recent transformations of relief in the Polish Carpathians. [w]: Integrating nature and society towards sustainability. The 1st Forum Carpathicum, 15th-18th September 2010, Kraków, Poland. Conference proceedings. Eds. Katarzyna Ostapowicz, Jacek Kozak. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, 2010 - s. 105-106.
 • Rączkowska Zofia: Morphodynamics of debris slopes in the Medena Kotlinka valley. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 48-49.
 • Rączkowska Zofia: Recent varibility of debris flows activity in the Tatra Mts. [w]: 5th International Symposium on the Tibetan Plateau. 24th Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop, 11-14 August, Beijing, China. Abstracts. Beijing: [b.w.], 2009 - s. 221-222.
 • Rączkowska Zofia: Present-day periglacial landform in high-mountains of Europe. [w]: 5th International Symposium on the Tibetan Plateau. 24th Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop, 11-14 August, Beijing, China. Abstracts. Beijing: [b.w.], 2009 - s. 212-213.
 • Kot Marek, Rączkowska Zofia: Wycieczka 3 - Plejstocen w środkowej części Tatr Wysokich. Stanowisko 4: Stacja Obserwacyjna im. Marii i Mieczysława Kłapów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na Hali Gąsienicowej. [w]: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Zakopane, 1-5 września 2008. Materiały konferencyje. Red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska. Warszawa: PIG, 2008 - s. 186-188.
 • Rączkowska Zofia: Wycieczka 3 - Plejstocen w środkowej części Tatr Wysokich. Stanowisko 2: Kocioł Gąsienicowy - wykształcenie osadów czwartorzędowych w górnej części Doliny Suchej Wody. [w]: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Zakopane, 1-5 września 2008. Materiały konferencyje. Red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska. Warszawa: PIG, 2008 - s. 182-185.
 • Rączkowska Zofia: Solifluction and its effects in the high-mountain of Europe. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 46.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of the present-day periglacial relief in high moutains of Europe. [w]: Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. IAG Regional Conference on Geomorphology, Brasov, Romania, September 15-26, 2008. Book of abstracts. Ed. Dan Balteanu, Marta Jurchescu. Bucuresti: University Publishing House, 2008 - s. 82.
 • Rączkowska Zofia: Udział procesów peryglacjalnych w modelowaniu wysokogórskich stoków tatrzańskich. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k71.
 • Rączkowska Zofia: Permafrost landforms and permafrost presence in the Tatra Mts. [w]: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts. Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs. Pecs: Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, 2007 - s. 54.
 • Rączkowska Zofia: Relation between debris slope morphodynamic and permafrost in the High Tatra Mts. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 55 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Kotlarczyk Marek, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on alpine slopes (Tatra Mountains, Poland). [w]: Interantional Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004. [B.m.]: [b.w.], 2004 - s. 20.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of active periglacial relief of the High Tatra Mountains. [w]: International Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004. [b.w.], 2004 - s. 29-30.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Deglaciation of the Etancons valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 37.
 • Rączkowska Zofia: Recent periglacial landforms of the Tatra Mts. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 66-67.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Ewolucja den dolin w warunkach recesji lodowców w masywie Ecrin, Alpy Francuskie. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 17-18.
 • Rączkowska Zofia: Stanowisko czynnych gruntów strukturalnych przy Hińczowym Stawie, Tatry Słowackie. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 109-110.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna B.: Zastosowanie roślinności do diagnozy morfodynamiki stoków wysokogórskich. [w]: Konferencja "Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji", Sosnowiec 2002. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 2002 - s. 133-135.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Application of vegetation for diagnosis of geomorphologic forms and processes – an example from the Abisko mountains. [w]: Geomorphological Research in the Abisko Region, 11-14 October 2001. Abisko: Abisko Research Station, 2001 - s. 24.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Roślinność jako wskaźnik dynamiki rzeźby wysokogórskiej - możliwości i ograniczenia. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 118-120.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Antropogeniczne przemiany środowiska naturalnego otoczenia Kasprowego Wierchu. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 97.
 • Rączkowska Zofia: Anthropogenic impacts on morphodynamic of high-mountain slopes in the Tatra Mountains. [w]: International Symposium on Geomorphic Response to Land Use Changes. May 29 - June 2, 2000, Smolenice, Slovak Republic. Abstracts including the list of participants. Ed. Marcel Suri. Bratislava: Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, 2000 - s. 51.
 • Rączkowska Zofia: Morfodynamika stoków dojrzałych w Tatrach. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 42.
 • Rączkowska Zofia: Slopes dynamics in periglacial zone of the High Tatras. [w]: Periglacial environments: past, present and future. Łódź Periglacial Symposium, 27-30 September 1999. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 19.
 • Rączkowska Zofia: The role of nivation in the present-day modelling of the High Tatras. [w]: Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology. Romania, Baile Herculane - Orsova - Drobeta Turnu Severin, October 11-17, 1998. Abstracts of papers. Bucharest: [b.w.], 1998 - s. 44-45.
 • Rączkowska Zofia: Nivation in the Tatras in comparision with other mountain areas. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 321-322 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/1)
 • Rączkowska Zofia: The geomorphic role of snow patches in the High Tatras, Poland. [w]: Geomorphology and the changing environment in Europe. European Regional Conference organised by the International Association of Geomorphologists (IAG). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. List of participants. Ed. Denes Loczy, Laszlo Bassa. Budapest: [b.w.], 1996 - s. 101.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Roślinność nisz niwalnych w piętrze subalpejskim. [w]: I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników. Zakopane: [b.w.], 1995 - s. 34.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia: Zróżnicowanie roślinności w obrębie form niwalnych. [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 78-79.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: The influence of touristic use in the transformation of properties of the geographical environment of the area around Kasprowy Wierch in the Tatra Mountains - proposal of the study. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 59-60.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 47-48.
 • Rączkowska Zofia: Niwacja w Tatrach Wysokich. [w]: III Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne. Zapis w rzeźbie i osadach. Cz.1. Streszczenia komunikatów, posterów i referatów. Sosnowiec: Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, 1995 - s. 64.
 • Rączkowska Zofia: Geomorfologiczna rola płatów śnieżnych w Tatrach Wysokich. [w]: I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników. Zakopane: [b.w.], 1995 - s. 20.
 • Rączkowska Zofia: Dynamika współczesnych procesów morfogenetycznych powyżej górnej granicy lasu w Tatrach. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 57-58.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of the range of Skrajna Turnia slope). [w]: Abstracts book. International Association for Vegetation Science 36th International Symposium in Tenerife 12-16 April 1993. Tenerife: Universidad de Laguna, 1993 - s. 22.
 • Rączkowska Zofia: Wpływ płatów śnieżnych na rozwój stoków usypiskowych w Tatrach. [w]: II Zjazd Geomorfologów Polskich. Morfologia gór średnich, streszczenia referatów i przewodnik wycieczkowy, Lądek Zdrój 4-7 października 1993. Wrocław: Zakład Geomorfologii IGUWr, 1993 - s. 22.

Documentation studies

 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę urodzin. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 7.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Maria Baumgart-Kotarba 1941-2011. - Przegląd Geograficzny, 2012, 84,, 1 - s. 143-145.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Stacja Obserwacyjna Hala Gąsienicowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 57-60.
 • Rączkowska Zofia: IAG regional conference on geomorphology "Landslides, floods and global environmental change in mountain region", Brasov, Romania, September 15-26, 2008. - Biul. Inf. Stow. Geomorf. Pol. 2009, nr 3 - s. 23-28.
 • Bucała Anna, Długosz Michał, Rączkowska Zofia: Report of the geomorphological conference of the Czech Association of Geomorphologists in Slapanice [3-5 VI 2008]. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2008, 42 - s. 115-116.
 • Rączkowska Zofia: Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology in Pecs, October 2007. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2008, 42 - s. 113-115.
 • Rączkowska Zofia: Report of the Carpatho-Balcan Conference on Geomorphology in Bratislava, September 2003. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2004, 38 - s. 127-130.

Maps, atlases

 • Rączkowska Zofia: Plansza V.6. Rzeźba wybranych regionów Tatr Wysokich. Mapa 3. Dolina Kieżmarskiej Białej Wody. Skala 1 : 10 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Plansza V.1. Rzeźba. Mapa 4. Formy peryglacjalne. Skala 1 : 250 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Plansza V.1. Rzeźba. Mapa 1. Rzeźba. Skala 1:100 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Cyfrowa mapa geomorfologiczna Polski w skali 1:500 000. Arkusz Tatry-Podhale. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, GUGiK, 2013 - 1 ark.
 • Rączkowska Zofia: Cyfrowa mapa geomorfologiczna Polski w skali 1:100 000. Arkusz Tatry-Podhale. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, GUGiK, 2013 - 1 ark.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Budek Anna, Bucała Anna, Długosz Michał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia, Tyszkowski Sebastian: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna. Skala Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012 - 1 mapa
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Bucała Anna, Długosz Michał, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011 - s. arkusze: M-34-88-D-b-3, M-34-88-D-B-4, M-34-88-C-a-3, M-34-88-D-d-1, M-34-88-D-d-2, M-34-88-C-c-1, M-34-88-D-d-4.