PEOPLE


Msc. Filip Piotrowski
Department of Urban and Population Studies
Office 338b
Phone +48 226978992
E-mail

Education

 • 2008 - PhD study, Sociology Department, University of Warsaw
 • 1997-2004 – Master degree studies: University of Warsaw, Faculty of Philosophy and Sociology, Sociology department (master’s thesis entitled Restitution - Study of the crisis)

Academic career and degrees

 • 2014 - Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN)
 • 2014 - Center for Sustainable Development (CSD) of Kozminski University
 • 2007 - Faculty of Education, University of Warsaw
 • 2007 – 2013 - Kozminski University
 • 2005 – 2014 - Sociology Department, University of Warsaw

Research interests

 • New Institutionalism
 • Social Diversity
 • Environmental Sociology
 • Visual Sociology

Awards and distinctions

 • 2009 - Mazowieckie Stypendium Doktoranckie dla Najlepszych Młodych Naukowców przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • 2007 - Nagroda Rady Programowej Festiwalu Nauki w warszawie za najlepsze wystąpienie

Other important research projects

EEA/Norway Grants

 • "Civic Participation: diagnosis of barriers and the creation of tools supporting good governance"

Other activities

University of Warsaw, Sociology department

 • Visual Sociology (in english) 2013/2014
 • Visual Sociology 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
 • Institutions Processes Systems 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012
 • Crisis Management 2009/2010, 2010/2011
 • Man vs. environment. Dilemmas from the perspective of the new institutionalism, seminar  2007/2008, 2008/2009
 • Introduction to Sociology, exercise 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

Other

 • Visual Sociology Theory (in english), Faculty of Education, University of Warsaw 2014/2015
 • Education at the lenses  (in english), Faculty of Education, University of Warsaw 2014/2015
 • Learning Diversity (in english), Faculty of Education, University of Warsaw 2014/2015
 • Social Research Methodology, exercise, Faculty of Education, University of Warsaw 2013/2014,  2014/2015
 • Sociology of education, lecture, Faculty of Education, University of Warsaw 2013/2014, 2014/2015
 • Sociology of education, exercise, Faculty of Education, University of Warsaw 2013/2014
 • Contemporary Sociological Theories, Kozminski University  2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
 • Introduction to Sociology, exercise, Kozminski University 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
 • Classical sociological theories, Kozminski University 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013
 • Sociology, exercise, Faculty of Education, University of Warsaw 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013
 • Visual Sociology, lecture 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012
 • Crisis Management, Military University of Technology 2009/2010
 • Sociology, exercise, Faculty of Geography, University of Warsaw 2008/2009, 2009/2010
 • Cultural Anthropology of Europe, Kozminski University 2007/2008
 • Methodology, Pultusk Academy of Humanities 2006/2007

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Popular science publications

Books, reports

 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Dworzański P., Grochowski M., Piotrowski F., Węcławowicz G., 2017, DIVERCITIES: Dealing with urban diversity. The case of Warsaw, Utrecht University, Utrecht,174 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., Bierzyński A., Piotrowski F., 2017, Region metropolitalny Warszawy - studia miast średniej wielkości, Prace Geograficzne, 256, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,127 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Dworzański P., Bierzyński A., 2016, Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,47 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Piotrowski F., 2015, Report 2j. Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,51 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2018, Neighbouring the different: Social interaction in a Warsaw subarea, Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 39, 1, s. 53-63.
 • Węcławowicz G., Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2018, Praga Północ – różnorodność sieci społecznych a integracja społeczności lokalnej, [w:] Red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska, Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,, s. 198-228.
 • Korcelli-Olejniczak E., Dworzański P., Piotrowski F., 2017, Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50, s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2017, Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw, Geographia Polonica, 90, 3, s. 265-280.
 • Korcelli-Olejniczak E., Dworzański P., Piotrowski F., 2016, Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1, s. 31-42.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2015, Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób, [w:] Red. Anita Wolaniuk, Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,, s. 169-178.

Abstracts, reviews, notes

 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2017, Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw,, s. 55.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Dworzański P., 2016, Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku, Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r, Uniwersytet Łódzki, Łódź,, s. 18.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2015, Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 26.
 • Piotrowski F., 2015, Hiper-różnorodność społeczna na warszawskiej Pradze oczami mieszkańców, Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts, IGiPZ PAN, Warszawa,1 s.
 • Piotrowski F., 2016, Społeczne aspekty segregacji odpadów komunalnych – polska specyfika, Recykling, 4, s. 9-12.