IGSO PAS > People > Member
prof. dr Janusz Paszyński
Department of Geoecology and Climatology
Office -
Phone -
E-mail

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Paszyński J., 2004, Wymiana energii na powierzchni czynnej jako podstawa klasyfikacji topoklimatycznej, Acta Agrophys., nr 3, s. 351-358.
 • Miara K., Paszyński J., Skoczek J., 2003, Struktura bilansu promieniowania w Borowej Górze w różnych sytuacjach synoptycznych, [w:] Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik, Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej, Prace Geograficzne, 188, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 53-64.
 • Paszyński J., 2001, Wydzielanie i kartowanie topoklimatów na podstawie wymiany energii między atmosferą i podłożem, [w:] Red. Magdalena Kuchcik, Współczesne badania topoklimatyczne, Dokumentacja Geograficzna, 23, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 163-170.
 • Paszyński J., 1999, Geografia na tajnym Uniwersytecie Warszawskim w czasie wojny, [w:] Red. nauk. Andrzej Lisowski, Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności. Materiały z sesji jubileuszowej 18-20 czerwca 1998 r, WGiSR UW, Warszawa,, s. 52-67.
 • Kędziora A., Tuchołka S., Kapuściński J., Paszyński J., Leśny J., Olejnik J., Moczko J., 1997, Impact of plant cover on heat and water balance in agricultural landscapes located in humidity gradient, Melioracje i Inżynieria Srodowiska 19 cz.1, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 294., (Melioracje i Inżynieria Środowiska, 19/1) Wydaw. AR, Poznań,, s. 271-301.
 • Paszyński J., 1997, Introduction to the problems on local climate and man, [w:] Ed. Masatoshi Yoshino, Manfred Domroes, Annick Douguedroit, Janusz Paszyński, Lawrence C. Nkemdirim, Climates and societes. A climatological perspective. A contribution on Global Change and related problems prepared by the Commission on Climatology of the International Geographical Union, The GeoJournal Library, 36, Kluver Academic Publishers, Dordrecht,, s. 327-331.
 • Paszyński J., Can N., 1997, Classification of climate of Vietnam based on the heat and water balances, [w:] Ed. K.U. Sirinanda, Climate and life in the Asia Pacific: Proceedings. International Symposium - 10-13 April 1995, Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam],, s. 376-385.
 • Skoczek J., Paszyński J., 1997, Bilans cieplny powierzchni czynnej stepu na Wyżynie Środkowo-Chałchaskiej w Mongolii, Melioracje i Inżynieria Środowiska 17, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 291., (Melioracje i Inżynieria Środowiska, 17) Wydaw. AR, Poznań,, s. 131-151.
 • Paszyński J., 1996, Issues in climatology, [w:] Ed. Zbyszko Chojnicki, Contemporary problems of Polish geography, Bogucki Scientific Publishers, Poznań,, s. 103-112.
 • Paszyński J., Skoczek J., 1996, Structure journaliere du bilan thermique d'une surface de steppe avec pergelisol (experience menee en ete a Gurvan-Turuu en Mongolie), Publ. Assoc. Int. Climatol., 9, s. 366-373.
 • Paszyński J., 1995, Influence of air pollution upon the radiation balance in urban and industrial areas, Climatologia y Contaminacion del aire. Resumenes. 13 al 27 de agosto de 1995. Mendoza, Republica Argentina, [b.w.], Mendoza,, s. 179-189.
 • Paszyński J., Can N., 1995, Classification of climate of Vietnam based on the heat and water balances, [b.w.], Brunei Darussalam,12 s. nlb.
 • Paszyński J., Kędziora A., Tuchołka S., Kapuściński J., Olejnik J., 1995, Wpływ rodzaju powierzchni czynnej na strukturę bilansu cieplnego, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk, Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN. Radzików, 7-8 listopada 1994 r, Conference Papers, 23, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 69-92.
 • Konstantinova T., Boloban J., Paszyński J., Krawczyk B., 1994, Przestrzenna i czasowa zmienność składników bilansu cieplnego w terenie o pagórkowatej rzeźbie, Badania topoklimatyczne w Mołdawii. T.S. Konstantinova, J. Boloban, Janusz Paszyński, Józef Skoczek, Barbara Krawczyk, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 26, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 5-19.
 • Paszyński J., 1994, Climatologie en Pologne, AIC Bull. liaison, nr 1, s. 4-8.
 • Paszyński J., Niedźwiedź T., 1994, O przedstawianiu kierunków wiatru na mapach, Pol. Przegl. Kartogr., 26, nr 2, s. 218-226.
 • Paszyński J., 1984, La carte topoclimatique, base de la délimitation des zones subur-baines de récréation, Geographia Polonica, 49, s. 105-108.
 • Paszyński J., 1983, Les méthodes d'établissement des cartes topoclimatiques, Geographia Polonica, 45, s. 35-46.
 • Paszyński J., 1975, Local energy balance in urban and industrial environment, Geographia Polonica, 30, s. 133-137.
 • Paszyński J., 1972, Studies on the heat balance and on evaporation, Geographia Polonica, 22, s. 35-53.
 • Paszyński J., 1968, Le bilan thermique de la surface active comme principe de la classification climatologique, Geographia Polonica, 14, s. 141-150.
 • Paszyński J., 1967, L'influence des conditions climatiques sur le développement des villes, Geographia Polonica, 12, s. 87-100.
 • Paszyński J., 1964, Topoclimatological investigations on heat balance, Geographia Polonica, 2, s. 69-78.

Editorial publications

 • Niedźwiedź T., Kossowska-Cezak U., Niedźwiedź T., Paszyński J., 2002, Słownik meteorologiczny polski - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski z objaśnieniami w języku polskim, Wydaw. Nauk. PWN, Łódź-Warszawa,
 • Yoshino M., Domroes M., Douguedroit A., Paszyński J., Nkemdirim L., 1997, Climates and societes. A climatological perspective. A contribution on Global Change and related problems prepared by the Commission on Climatology of the International Geographical Union, The GeoJournal Library, 36, Kluver Academic Publishers, Dordrecht,406 s.
 • Konstantinova T., Boloban J., Paszyński J., Skoczek J., Krawczyk B., 1994, Badania topoklimatyczne w Mołdawii, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 26, PAN IGiPZ, Warszawa,79 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Paszyński J., 2004, Uwagi do artykułu B. Gądka "Związek bilansu cieplnego i topnienia powierzchni lodowczyka Mięguszowieckiego w Tatrach z temperaturą powietrza", Przegl. Geofiz., 49, z.3/4, s. 169-171.
 • Paszyński J., 2003, [Hasła], [w:] Red. Tadeusz Niedźwiedź, Słownik meteorologiczny, IMiGW, Warszawa,
 • Paszyński J., 2003, Echange de l'energie a l'interface terre-atmosphere comme base d'une classification des topoclimats, [w:] Ed. Krzysztof Błażejczyk, Anna Beata Adamczyk, Les relations Climat - Homme - Climat, Dokumentacja Geograficzna, 29, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 283-284.
 • Paszyński J., 2002, [Hasła], [w:] Red. Tadeusz Niedźwiedź, kom. red. Urszula Kossowska-Cezak, Tadeusz Niedźwiedź, Janusz Paszyński, Słownik meteorologiczny polski - angielski - francuski - niemiecki - rosyjski z objaśnieniami w języku polskim, Wydaw. Nauk. PWN, Łódź-Warszawa,
 • Paszyński J., Miara K., Skoczek J., 2001, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego [streszczenie], Działalność Nauk., 11, s. 147-149.
 • Paszyński J., 2000, Topoclimatological mapping as based on the energy exchange at the interface Earth-atmospehere, 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 39-40.
 • Skoczek J., Paszyński J., 1996, Bilans cieplny powierzchni stepu na Wyżynie Środkowo-Chałchaskiej w Mongolii, Mikroklimat i parowanie terenowe. Ogólnopolska sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Molgi. Rydzyna, 22-25 kwietnia 1996, [b.w.], Rydzyna,, s. 12-13.
 • Skoczek J., Paszyński J., 1995, Daily course and structure of the energy balance of the dry steppe in Central Mongolia, [w:] Eds. N. Ulziihutag, P.D. Gunin, International Conference "Asian Ecosystems and their protection". Ulaanbaatar, Mongolia, 21-25 August, 1995. The collection of abstracts, [b.w.], Ulaanbaatar,, s. 56.
 • Paszyński J., 1994, Preface de l'editeur, AIC Bull. liaison, nr 1, s. 2.
 • Paszyński J., 1994, O clima da regiao de Lisboa. M.J. Alcoforado, Lisboa 1993, Przegl. Geogr., 66, z.3/4, s. 440-442.
 • Paszyński J., 1994, Klima in Wandel - Tatsachen, Irrtuermer, Risiken; mit einer aktuellen Dokumentation. Christian-Dietrich Schoenewiese. Stuttgart 1992, Wiad. IMGW, 17, z.1, s. 101-102.
 • Paszyński J., Miara K., Skoczek J., 1994, Variations journalieres du flux conductif de chaleur dans le sol, 7eme Colloque International de Climatologie, Tolouse, France, 14, 15, 16 septembre 1994. Resumes des communications, Tolouse,1 s.
 • Paszyński J., Skoczek J., Miara K., 1994, Daily variations of the conductive heat flux in the soil, 2nd Greek Symposium on Meteorology and Climatology, Thesaloniki, 28-30 September 1994, Thessaloniki,1 s.

Documentation studies

 • Paszyński J., 2003, Droga naukowa Profesor Teresy Kozłowskiej-Szczęsnej, [w:] Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik, Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej, Prace Geograficzne, 188, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 11-16.
 • Paszyński J., 2001, Wspomnienia ze studiów klimatologii na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, [w:] Red. Urszula Kossowska-Cezak, Postęp badań zmian klimatu i ich znaczenie dla życia i gospodarczej działalności człowieka. Materiały konferencji jubileuszowej "50 lat działalności Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2001)", 25-27 października 2001, Zakład Klimatologii WGiSR UW, Warszawa,, s. 5-8.

Maps, atlases

 • Błażejczyk K., Grzybowski J., Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuczmarski M., Miara K., Paszyński J., 1994, 31 map i 1 wykres, [w:] Red. Stanisław Leszczycki, Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa,
 • Niedźwiedź T., Paszyński J., Czekierda D., 1994, Wiatry, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 31.6 (15 map).
 • Paszyński J., Miara K., 1994, Promieniowanie, temperatura powietrza, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 31.2 (10 map).
 • Paszyński J., 1994, Pierwsze motywy kartograficzne na polskich znaczkach pocztowych, Pol. Przegl. kartogr., 26, nr 2, s. 103.