PEOPLE


Dr. Jarosław Kordowski
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 1990-1995 - Master degree studies: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Biology and Earth Sciences, geography, specialization in geography and Quaternary paleogeography (master’s thesis entitled Morphogenesis of the Chrostków marginal zone)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1995

 • 2005 - PhD in geographical sciences, field of physical geography (doctoral dissertation entitled Genesis of relief of the Lower Vistula bottom of the valley (between Bydgoszcz and Grudziądz) with a particular consideration of flood plain).

Research interests

 • Geomorphology
 • Sedimentology

Positions held and membership

 • 2008 - member of the Society for Sedimentary Geology
 • 2008 – member of the International Association of Sedimentologists
 • 2007 – member of the Association of Polish Geomorphologists

Other activities

Participation in conferences

 • 2004 - Symposium: Reconstruction and prognosis of changes in natural environment as evidenced by geographical studies, Toruń (paper entitled Postglacial eolian sediments in the Lower Vistula Valley in the region of Unisław and Świecie).
 • 2004 – Scientific session: “Man and natural environment in the early Middle Ages in the light of interdisciplinary studies”, Institute of Archaeology Nicolaus Copernicus University in Toruń, Laboratory for Natural Environment Reconstruction, Department of the Archaeology of the Late Middle Ages and Modern Times, Toruń (participation).
 • 2005 – 7th Congress of Polish Geomorphologists, Kraków, (participation).
 • 2006 – All-Poland Congress of Geographers and 55th Congress of the Polish Geographical Society Toruń Branch, Ideas and practical universalism in geography, Toruń (paper entitled Relief of the Lower Vistula and adjacent areas in the vicinity of archaeological sites in Ruda and Klęczków).
 • 2006 - 32 Jahrestagung des AK Geomorphologie (32nd Congress of German Geomorphologists), Vom Archiv Zum Prozess, 04-07.10.2006, Dresden (participation).
 • 2007 – 6th Field workshops: “Record of human activity in natural environment”, Suwałki-Sejny (participation).
 • 2007 - 14th Conference Stratigraphy of Pleistocene of Poland: „Pleistocene of the Kujawy Region and dynamics of the Vistula Lobe during the last glaciation”, Ciechocinek (participation).
 • 2008 – 8th Congress of Polish Geomorphologists: “The role of extreme processes in the relief shaping”, Słupsk (paper entitled Development of the relief of the Lower Vistula in the Fordon Valley and Grudziądz Basin since the close of the last glaciation till to date on the basis of facies analysis of the sediments of the valley bottom and adjacent high plains).
 • 2009 – 7th Field Workshop, 4th Symposium of Environmental Archaeology, Record of human activity in the natural environment, Kórnik (paper entitled Physico-geographical conditions of the functioning of the medieval hydrological engineering in Nowe Marzy).
 • 2009 – 14th Field Sedimentological Workshops, Pleistocene depositional environment of Pomerania. Lake District, Pomerania (paper entitled Lithofacies characteristics of the Vistula flood plain depositions – Kosowo, Unisław Basin sites).
 • 2010 – Functioning of fluvial catchments’ geoecosystems, Development of fluvial valleys under conditions of climate changes and diverse anthropopressure, Poznań-Storkowo (paper entitled Development of the Lower Vistula Valley at the Bydgoszcz-Grudziądz section in the light of analysis of relief and valley depositions and adjacent areas).
 • 2010 - 35. Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung DEUQUA e.V., 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group (paper entitled Geomorphological and sedimentological indicators of early stage anastomosing in the Lower Vistula River valley, north central Poland, prior to recent river regulation).

Research expeditions abroad

2009, 2010 - Studies on evolution of the Danube valley in the region of Bratislava and Gabcikova (Slovakia)

Popularization of science

Publications in the Polish journals Geografia w Szkole [Geography in School], Wszechświat [Universe].

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Gierszewski Piotr, Zakonnov Viktor V., Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław: Transformacja właściwości wody i osadów w profilu podłużnym zbiorników zaporowych Kaskady Górnej Wołgi. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 3 - s. 391-412.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Rzodkiewicz Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Differential proxy responses to late Allerød and early Younger Dryas climatic change recorded in varved sediments of the Trzechowskie palaeolake in Northern Poland. - Quaternary Science Reviews 2017, 158, 15 - s. 94–106.
 • Kramkowski Mateusz, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wiśniewska Daria: Skutki niezrównoważonego gospodarowania obszarami podmokłymi na przykładzie rezerwatu przyrody Bagno Głusza. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2016, 43 - s. 93-104.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 139-142.
 • Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Goslar Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Sarnowski Łukasz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 145-174 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Lamparski Piotr, Babicheva Viktoria: Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, 2015 - s. 153-158.
 • Brykała Dariusz, Podgórski Zbigniew, Sarnowski Łukasz, Lamparski Piotr, Kordowski Jarosław: Wykorzystanie energii wiatru i wody w okresie ostatnich 200 lat na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 29 - s. 9-22.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Piotrowski Jan, Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Climatic and morphological controls on diachronous postglacial lake and river valley evolution in the area of Last Glaciation, northern Poland. - Quaternary Science Reviews 2015, 109 - s. 13-27.
 • Hirsch Florian, Schneider Anna, Nicolay Alexander, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka M., Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase (MIS 2) near Lake Wygonin (Northern Poland). - Catena 2015, 124 - s. 28-44.
 • Kordowski Jarosław: Morfogeneza doliny dolnej Wisły. [w]: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T.1. Red. Jarosław Pająkowski. Toruń: Polskie Wydawnictwo Reklamowe, 2015 - s. 19-30.
 • Kordowski Jarosław: Porównanie koncentracji materii zawieszonej między korytem Wisły i starorzeczem Starej Wisły pod Grudziądzem. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 82-85.
 • Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kordowski Jarosław: Uwarunkowania hydrograficzne i hydrologiczne Doliny Dolnej Wisły. [w]: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T.1. Red. Jarosław Pająkowski. Toruń: Polskie Wydawnictwo Reklamowe, 2015 - s. 31-46.
 • Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Noryśkiewicz Agnieszka M., Solarczyk Adam: Reconstruction of surface elevation variations in Lake Zarańskie. [w]: The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval gateway into West Pomerania. Eds. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 2014 - s. 60-64.
 • Kordowski Jarosław: Rola brył martwego lodu w morfogenezie Kotliny Grudziądzkiej i Basenu Świeckiego – formy rzeźby i osady. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 43-54.
 • Kordowski Jarosław: Geomorphological setting. [w]: The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval gateway into West Pomerania. Eds. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 2014 - s. 27-40.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Wulff Sabine, Zawiska Izabela: Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 55-75.
 • Kordowski Jarosław, Gamrat Wojciech, Gierszewski Piotr, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Szmańda Jacek B., Tyszkowski Sebastian, Solarczyk Adam: Zapis procesów sedymentacji fluwialnej i biogenicznej w osadach dna Doliny Dolnej Wisły. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 77-93.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brademan Brian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Degórski Marek, Froehlich Wojciech, Gierszewski Piotr, Hirsch Florian, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Krzymińska Jarmila, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Nicolay Alexander, Noryśkiewicz Agnieszka, Noryśkiewicz Bożena, Obremska Milena, Ott Florian, Raab Alexandra, Raab Thomas, Schneider Anna, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wulf Sabine, Zawiska Izabela: Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 53-66 (Scientific Technical Report; 04)
 • Kordowski Jarosław: The role of blocks of dead ice in the deposition of late glacial sediments in a large valley: A case study from the Vistula river valley in the Grudziądz basin, north Poland. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 341-361.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Słowiński Michał, Brauer Achim, Ott Florian: Reconstruction of paleotopography based on limnic and slope sediments analysis in the Czechowskie Lake (north central Poland). [w]: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, June 25-30, 2013, Vilnius-Trakai, Lithuania. Vilnius: Lithuanian Geological Survey, 2013 - s. 52-54.
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Solarczyk Adam, Tyszkowski Sebastian: Persistence of lower Vistula River lakes in the light of sedimentological, hydrological and hydrochemical investigations. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.2. Himičemennye sostav i kačestvo vody. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 102-108.
 • Chruścińska Alicja, Gierszewski Piotr, Kijek Natalia, Kordowski Jarosław, Przegiętka Krzysztof R., Szmańda Jacek: Luminescence age of Vistula River overbank deposits in western part of Warsaw Basin. [w]: Contemporary problems of geochemistry. The 2nd Conference..., The 11th Geochronological Conference "Dating of Minerals and Rocks XI", Kielce, Sept. 24-27, 2012. Abstracts, excursion and field guide. Eds. Z.M. Migaszewski, A Gałuszka, S.Hałas. Kraków: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 2012 - s. 99-101 (Mineralogia - Special Papers; 39)
 • Kordowski Jarosław: Kształtowanie się równiny zalewowej doliny Wisły w okolicach Świecia jako podstawa zrozumienia funkcjonowania ożywionych elementów środowiska dna doliny. [w]: Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły. T. 1. Red. Jarosław Pająkowski. Świecie: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2012 - s. 16-19.
 • Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Bienias Dorota: Budowa geologiczna i przekształcenia Góry Zamkowej i jej otoczenia. [w]: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały. Red. Marcin Wiewiór. Toruń: Wydaw. UMK, 2012 - s. 29-47.
 • Kordowski Jarosław: Rola martwego lodu w morfogenezie doliny dolnej Wisły na przykładzie Kotliny Grudziądzkiej. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 45-47.
 • Kordowski Jarosław: Anatomia dużej skali teras kemowych na przykładzie południowej części Kotliny Grudziądzkiej, dolina dolnej Wisły. [w]: Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych. VI Świętokrzyskie Spotkania Sedymentologiczno-Geomorfologiczne, Ameliówka k. Kielc, 17-18 maja 2011 r. Materiały konferencyjne. Red. W.Trela, S.Salwa, A.Fijałkowska-Mader. Kielce: PIG-PIB, 2011 - s. 46-51.
 • Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Osady i rzeźba kotła wytopiskowego rezerwatu Jezioro Martwe w Borach Tucholskich. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 48-50.
 • Brykała Dariusz, Górzyński Tomasz, Kordowski Jarosław, Majewski Maciej, Noryśkiewicz Agnieszka M., Tyszkowski Sebastian: Geomorfologiczne i hydrologiczne uwarunkowania lokalizacji i użytkowania średniowiecznych obiektów wodnych w dolinie dolnej Wisły n przykładzie młyna z Mniszka pod Grudziądzem. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2009 - s. 89-90.
 • Kordowski Jarosław: On the Lower Vistula valley development in the light of geomorphological and sedimentological investigations. - Pol. Geol. Inst. Spec. Papers 2009, 25 - s. 21-36.
 • Kordowski Jarosław: Rozwój doliny dolnej Wisły na odcinku Bydgoszcz-Grudziądz w świetle analizy rzeźby i osadów doliny oraz obszarów przyległych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2009 - s. 29-30.
 • Kordowski Jarosław: Litofacjalna charakterystyka osadów równiny zalewowej Wisły - stanowisko Kosowo, Basen Unisławski. [w]: Plejstoceńskieg środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego. Red. Małgorzata Pisarska-Jamroźy, Zygmunt Babiński. Bydgoszcz: Wydaw. UKW, 2009 - s. 108-116.
 • Słowiński Michał, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka: Geomorfologiczne uwarunkowania powstania i rozwoju Jeziora Martwego w Borach Tucholskich. [w]: Anthropogenic and natural transformantions of lakes. Vol. 3. Ed. Włodzimierz Marszelewski. Toruń: Polish Limnological Society, 2009 - s. 207-210.
 • Kordowski Jarosław: Rozwój rzeźby doliny dolnej Wisły w dolinie fordońskiej i Kotlinie Grudziądzkiej od schyłku ostatniego zlodowacenia do dziś na podstawie analiz facjalnych osadów dna doliny i sąsiednich obszarów wysoczyznowych. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 91-95.
 • Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian: Wstępne wyniki badań nad procesami osuwiskowymi w wąwozie Czerwonej Wody koło Świecia. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 59-62.
 • Kordowski Jarosław: Morfologia, struktury sedymentacyjne, cechy uziarnienia i geneza wstęg piaszczystych równiny zalewowej doliny dolnej Wisły między Górskiem a Szynychem. - Przegl. Geol. 2007, 55, nr 9 - s. 785-794.
 • Brykała Dariusz, Lamparski Piotr, Kordowski Jarosław: Wybrane problemy hydrograficzne i geomorfologiczne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem Zbiornika Soczewka. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 30-34 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław: Z Borów Tucholskich przez Kotlinę Grudziądzką na Pojezierze Chełmińskie. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 186-189.
 • Kordowski Jarosław: Rzeźba doliny Wisły oraz obszarów przyległych w okolicy stanowiska archeologicznego w Rudzie. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 157-161 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Rembisz Anna: Paleośrodowisko prehistorycznego osadnictwa pd.-wsch. części Kotliny Grudziądzkiej i Basenu Świeckiego. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 203-208.
 • Kordowski Jarosław: Typologia środowisk sedymentacyjnych równiny zalewowej doliny dolnej Wisły na podstawie cech teksturalnych osadów. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 213-219.
 • Kordowski Jarosław: Problemy interpretacji rzeźby dna doliny dolnej Wisły w Basenie Świeckim w świetle ostatnich badań geomorfologicznych. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 343-355.
 • Kordowski Jarosław: Osady i rzeźba doliny Wisły w okolicach Chełmna i Świecia. [w]: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne. Red. Wojciech Chudziak. Toruń: UMK, 2004 - s. 43-68 (Mons Sancti Laurentii; 2)
 • Kordowski Jarosław: Osady polodowcowe i eoliczne w dolinie dolnej Wisły (w rejonie Unisławia i Świecia). [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 71-73 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Kordowski Jarosław: Struktury wewnętrzne i uziarnienie osadów pozakorytowych doliny dolnej Wisły w Kotlinie Toruńskiej i Basenie Unisławskim. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 601-621.
 • Kordowski Jarosław: Litologia osadów pozakorytowych równiny zalewowej dolnej Wisły między Górskiem a Chełmnem. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.3 - s. 351-369.
 • Kordowski Jarosław: Rola martwego lodu w kształtowaniu rzeźby basenu unisławskiego. - Przegl. Geol. 2001, 49, nr 10/1 - s. 918-922.
 • Kordowski Jarosław: Rola martwego lodu w kształtowaniu rzeźby Basenu Unisławskiego. [w]: Morfogeneza doliny Odry i jej dopływów. Konferencja, Wrocław, 6-8 czerwca 2001. Wrocław: IG UWr, 2001 - s. 24-26.
 • Kordowski Jarosław, Szmańda Jacek: Budowa geologiczna i morfologia wstęg piaszczystych doliny dolnej Wisły na przykładach z Kotliny Toruńskiej i Basenu Unisławskiego. [w]: Morfogeneza doliny Odry i jej dopływów. Konferencja, Wrocław, 6-8 czerwca 2001. Wrocław: IG UWr, 2001 - s. 18-22.
 • Kordowski Jarosław: Litologiczne i genetyczne zróżnicowanie osadów pozakorytowych równiny zalewowej Wisły między Górskiem a Chełmem. [w]: Problemy paleogeografii późnego plejstocenu i holocenu. Materiały Białorusko-Polskiego Seminarium, 26-29 września 2000 r., Grodno, Bełaruś. Red. nauk. Aleksiej W. Matwiejew, Jadwiga I. Anoszka, Walentina P. Zernickaja. Grodno: ING NANB, 2000 - s. 35-37.
 • Kordowski Jarosław: Litologiczne i genetyczne zróżnicowanie osadów pozakorytowych równiny zalewowej dolnej Wisły między Górskiem a Chełmnem. [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 182-184.
 • Kordowski Jarosław: Formy kemowe okolic Chrostkowa. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.3 - s. 327-332.
 • Kordowski Jarosław: Litologia osadów pozakorytowych Wisły w zachodniej części Kotliny Toruńskiej. - Przegl. Geol. 1999, 47, nr 3 - s. 273-279.
 • Kordowski Jarosław: Równina zalewowa Wisły na odcinku Solec Kujawski - Strzelce Dolne jako efekt działalności rzeki anastomozującej. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 84-87.
 • Kordowski Jarosław: Astronomiczne mechanizmy kształtowania klimatu Ziemi. - Czas. Geogr. 1997, 68, z.2 - s. 219-225.

Editorial publications

 • Kordowski Jarosław, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata (red.): Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r.. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - 186 s.
 • Kordowski Jarosław, Lamparski Piotr, Pochocka-Szwarc Katarzyna: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - 221 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Timing of formation of postglacial lakes within the limit of the Last Glaciation in Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 29-31 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Rzodkiewicz Monika, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Helianthemum pollen representation in the area of Czechowo during the Younger Dryas. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 127-129 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Luców Dominika, Kołaczek Piotr, Tjallingii Rik, Noryśkiewicz Agnieszka M., Zawiska Izabela, Lane Christine, Rzodkiewicz Monika, Słowińska Sandra, Kramkowski Mateusz, Płóciennik Mateusz, Tyszkowski Sebastian, Łokas Edyta, Kordowski Jarosław, Brauer Achim: Tornado project - The impact of catastrophic deforestation on the lake and peatland ecosystems of the Tuchola Pinewoods, Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Kaszubski Michał, Brauer Achim: Hydrological and geomorphological consequences of beavers activity in the Struga Czechowska valley (Tuchola Pinewood Forest, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Kramkowski Mateusz, Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Ott Florian, Słowiński Michał, Obremska Milena, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Climate-landform effects on lateglacial vegetation pattern in northeastern Tuchola Pinewoods (northern Poland): multiproxy evidence from the Lake Czechowskie catchment, northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Theuerkauf Martin, Hass Christoph, Obremska Milena, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tjallingii Rik, Rzodkiewicz Monika, Schwab Markus, Brauer Achim: Early Holocene lake ecosystem development in the southern Baltic lowlands. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Dräger Nadine, Kramkowski Mateusz, Tjallingii Rik, Hass Christoph, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Zawiska Izabela, Theuerkauf Martin, Dietze Elisabeth, Rzodkiewicz Monika, Schwab Markus J., Brauer Achim: The final disappearance of permafrost as a trigger for early Holocene landscape evolution in the southern Baltic lowlands. [w]: XI. International Conference on Permafrost 20 - 24 June 2016, Potsdam, Germany. Potsdam: Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, 2016 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław: Hydrologiczny i sedymentologiczny zapis efektów spłynięcia stawu bobrowego na Strudze Czechowskiej. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 13-14.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Modyfikacja przebiegu kształtowania systemu rzeczno-jeziornego w wyniku działalności bobrów na przykładzie Strugi Czechowskiej. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 11-12.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Kaszubski Michał: Effect of beaver dams’ failures on valley modification and implications for palaeoenvironmental reconstructions – preliminary results. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 45 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Hirsch Florian, Schneider Anna, Nicolay Alexander, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka M., Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase (MIS 2) near Lake Wygonin (Northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Hirsch Florian, Schneider Anna, Raab Alexandra, Raab Thomas, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian: Late Quaternary landscape development at lake Trzechowskie in Northern Poland from terrestial archives. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 59-60 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kordowski Jarosław: Lower Vistula River valley development after retreat of the last glaciation. [w]: 79. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Geologen 26.-29.05.2015 in Güstrow. Tagungsband und Exkursionsführer. Schwerin: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern (LUNG M-V), 2015 - s. 96-97 (Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern; 1)
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Ott Florian: Progress on the reconstruction of sedimentary evolution of Czechowskie Lake and its hypothetic past water level fluctuations. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 77-78 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Ott Florian: Late Glacial and Holocene sedimentary evolution of Czechowskie Lake (Eastern Pomerania, North Central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Tyszkowski Sebastian, Solarczyk Adam: Hydrological and sedimentological regime of lower Vistula fluvial lakes (North Central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Tyszkowski Sebastian, Solarczyk Adam: Relevance of river lakes in circulation of water and sediments on the floodplain of the lower Vistula valley. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 79-80 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kordowski Jarosław, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata: Przedmowa. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 7-8.
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Obremska Milena, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Kramkowski Mateusz, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Dynamika zmian roślinności w późnym glacjale Vistulianu w rejonie Czechowa (północna -wschodnia część Borów Tucholskich). [w]: Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w Holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódz 10-12 czerwca 2015. Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman. Łódż: Zakład Poligraficzny, 2015 - s. 53-56.
 • Noryśkiewicz Agnieszka Maria, Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Obremska Milena, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Ott Florian, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Younger Dryas cooling in the Czechowo Region - climate or local environmental conditions. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 89-90 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Ott Florian, Brauer Achim, Słowiński Michał, Wulf Sabine, Serb Johanna, Putyrskaya Victoria, Plessen Birgit, Obremska Milena, Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Miroslaw: The Czechowskie Lake sediment record: highlights and potentials. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 93-95.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Development of fluvio-lacustrine systems within the Weichselian moraine belt as reconstructed on the middle section of the River Wda (N Poland). [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 23 (Scientific Technical Report; 02)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Piotrowski Jan A., Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Climatic and morphological controls on post-glacial lake and river valley evolution in the Weichselian belt – an example from the Wda valley, Northern Poland. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Hirsch Florian, Nicolay Alexander, Schneider Anna, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase from the Weichselian glaciation near Lake Wygonin (Northern Poland). [w]: Paleopeological record of postglacial soil and landscape evolution. XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), 1-6 September. Program and Abstracts. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 2014 - s. 43.
 • Hirsch Florian, Schneider Anna, Nicolay Alexander, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Spaetquartaere Landschaftsentwicklung seit der Pommerschen Phase in Wygonin (Nordpolen). [w]: Jahrestagung des AK Geomorphologie, Kiel, 02-04. Oktober. Kiel: Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, 2014 - s. 66.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Origin of the Chechowskie Lake in the light of sedimentological analyses in glacifluvial, glacilimnic, colluvial and limnic sediments in its vicinity. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 27 (Scientific Technical Report; 02)
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Ott Florian: Morphogenesis of the Czechowskie Lake as inferred from the sedimentological analysis of limnic, colluvial and glacifluvial deposits (Eastern Pomerania, North Central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Solarczyk Adam, Tyszkowski Sebastian: Surficial water properties of the lower Vistula fluvial lakes compared with Vistula and its tributaries (Grudziądz Basin, North Central Poland). [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 44 (Scientific Technical Report; 02)
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Solarczyk Adam, Tyszkowski Sebastian: Lower Vistula fluvial lakes as possible places of deep groundwaters effluence (Grudziądz Basin, North Central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Solarczyk Adam, Tyszkowski Sebastian: Obserwacje wybranych cech fizycznych i chemicznych wód powierzchniowych Wisły, jej dopływów oraz jezior rzecznych między Świeciem i Grudziądzem w okresie luty 2011- marzec 2014 - implikacje dotyczące kształtowania się rzeźby i osadów równiny zalewowej Wisły. [w]: II Ogólnopolska Konferencja Funkcjonowanie Geoekosystemów Jeziornych. Wpływ antropopresji na funkcjonowanie i przemiany geoekosystemów jeziornych, Międzyzdroje, Biała Góra, 27-28 maja 2014. Red. A. Kostrzewski, J. Tylkowski, A. Staszak, M. Sajkowska. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Geoekologii, Stacja Monitoringu Przyrodniczego w Białej Górze, Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, 2014 - s. 38-43.
 • Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Wpływ brył martwego lodu na wykształcenie osadów i rzeźby sandru Wdy w pobliżu rezerwatu "Jezioro Martwe" (Bory Tucholskie). [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 62-63.
 • Kramkowski Mateusz, Błaszkiewicz Mirosław, Tyszkowski Sebastian, Kordowski Jarosław: Morphological and lithological transformation records of the Lake Czechowskie basin on the basis of paleogeography and GIS techniques analysis. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Kramkowski Mateusz, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Błaszkiewicz Mirosław: Morphological determinants of the course of laminated sedimentation in the basin of Lake Czechowskie (northern Poland) in the Late Glacial and Holocene. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Szmańda Jacek B, Gierszewski Piotr J, Kordowski Jarosław, Lehotský Milan, Luc Małgorzata, Novotný Jan: Gravel-bed anabranching fluvial system of the Old Danube river channels in Slovakia - present and past. [w]: Geomorfologia a environmentalne vyzvy. 8. vedecka konferencia Asociacie slovenskych geomorfologov pri SAV, Snina 6.-8.10.2014. Zbornik abstraktov. Ed. Jan Novotny. Bratislava: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV; Geograficky ustav SAV, 2014 - s. 45.
 • Szmańda Jacek B., Chruścińska Alicja, Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Łokas Edyta, Michno Anna, Przegiętka Krzysztof, Szwarczewski Piotr, Wachniew Przemysław: Wyniki datowania luminescencyjnego wybranych profili mad środkowej i dolnej Wisły. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 105-106.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Porównanie układów koryt i warunków sedymentacji mad w systemach wielokorytowych Dunaju na Słowacji i dolnej Wisły. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 104-105.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Lehotský Milan, Luc Małgorzata, Kordowski Jarosław, Novotny Jan: Gravel-bed versus sand-bed anabranching rivers sedimentation, example from Danube and Vistula rivers’ floodplain deposits. [w]: Geomorphological proceedings 12. Proceedings and excursion guide of the conference State of geomorphological research in 2104, Teplice (Czech Republic), 23-25 April 2014. Eds. Tomas Marek, Pavel Raska, Martin Dolejs. Usti nad Labem; Praha: Jan Evangelista Purkyne Univeristy in Usti nad Labem; Institute of Rock Structure and Mechanics Czech Academy of Sciences p.r.i., 2014 - s. 68-69.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Ott Florian, Słowiński Michał: Morfologiczny i litologiczny zapis zmienności poziomu wody Jeziora Czechowskiego – Pojezierze Starogardzkie. [w]: Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych. XX Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Lasocin, 2-6.09.2013. Materiały. Warszawa: PIG - PIB, 2013 - s. 100.
 • Hirsch Florian, Nicolay Alexander, Schneider Anna, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Late Quaternary soil genesis and geomorphodynamics in Northern Poland. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 43 (Scientific Technical Report; 04)
 • Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Solarczyk Adam, Tyszkowski Sebastian: Old Vistula River Lake in the Light Cartographic, Sedimentological, Hydrological and Hydrochemical Investigations (Grudziądz Basin, North Central Poland). [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 47 (Scientific Technical Report; 04)
 • Noryśkiewicz Agnieszka, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Hirsch Florian: Historia niewielkiego zagłębienia w Wygoninie (północno-wschodnie Bory Tucholskie) w świetle analizy pyłkowej. [w]: Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie : VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Krynica Morska, 11-13 czerwca 2013. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2013 - s. 73.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Lehotsky Milan, Luc Malgorzata, Kordowski Jarosław, Novotny Jan: Contemporary sedimentation in the abandoned channels of the Danube river multiple-channels system (Slovakia). [w]: Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013. Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, 2013 - s. 44.
 • Kordowski Jarosław, Kubiak Katarzyna, Tyszkowski Sebastian: Evolution of the lower Vistula River floodplain in the light of sedimentological and geomorphological analyses of the overbank deposits, north central Poland. [w]: Geomorfologia a integrovany vyskum krajiny, 7. vedecká konferencia ASG pri SAV, Ružomberok 10. - 12.9.2012, Zborník abstraktov, exkurzný sprievodca. Eds. Pavel Bella, Pavol Papčo. Bratislava: Verbum -Vydavatel’stvo Katolíckej univerzity w Ružomberku, 2012 - s. 26-27.
 • Szmańda Jacek Bogusław, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Novotny Jan: Flood sedimentation record in the Danube river’s overbank alluvia in Slovakia. [w]: Geomorfologický sborník 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, Sokolov 18.‐20.4.2012. Red. Jan Blahůt, Jan Klimeš, Petra Štěpančíková, Filip Hartvich. Praha: Ústav Struktury a Mechaniky Hornin AV ČR, v.v.i, 2012 - s. 45-46.
 • Lehotsky M., Gierszewski P.J., Kordowski J.A., Novotny J., Szmańda J.B.: Response of river morphology to civil engineering (the Danube River). [w]: International Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, 11.-14. April 2011, Austria Center Vienna. Conference abstract book. Eds. Helmut Habersack, Bernhard Schober, Des Walling. Vienna: [b.w.], 2011 - s. 185.
 • Novotny Jan, Lehotsky Milan, Szmańda Jacek, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Sladek Jan: Contemporary development of the by-passed river floodplain (the Danube River example). [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 44.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Zmiany funkcjonowania systemu wielokorytowego Dunaju w sąsiedztwie zapory wodnej w Gabcikovie (Słowacja). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 142.
 • Kordowski Jarosław: Geomorphological and sedimentological indicators of early stage anostomosing in the lower Vistula River valley, north central Poland, prior to recent river regulation. [w]: Gletscher, Wasser, Mensch - quartaerer Landschaftswandel im peribaltischer Raum. 35. Hauptversammlung der Deutschen Quartaervereinigung DEUQUA E.V. 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group., 13.-17. September 2010 in Greifswald. Tagungsunterlagen. Greifswald: Lehrstuhl Physiche Geographie. Institut fuer Geographie und Geologie. Universitaet Greifswald, 2010 - s. 38-39.
 • Kordowski Jarosław: Osady dystalnego "dziurawego sandru" - geneza i cechy uziarnienia: studia szczegółowe z otoczenia jeziora Martwe w Borach Tucholskich (sandr Wdy). [w]: Analiza uziarnienia - rzeczywista jej wartość interpretacyjna. I Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne 18 maja 2010. Streszczenia referatów. Red. nauk. Barbara Woronko. Warszawa: WGiSR UW, 2010 - s. 11-12.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Anabranching Danube River system between Cunovo and Gabcikovo preliminary results of channel pattern and lithofacial analysis. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 58-59.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Ewolucja systemu anastomozującego Dunaju pomiędzy Cunovem a Gabcikovem w świetle badań układu koryta i analiz litofacjalnych. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 41.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Bartczak Arkadiusz, Khak Viktoria: Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 21-23.
 • Brykała Dariusz, Kordowski Jarosław, Lamparski Piotr, Tyszkowski Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Majewski Michał: Fizycznogeograficzne uwarunkowania funkcjonowania średniowiecznego obiektu wodnego w Nowych Marzach. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik. Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2009 - s. 29-31 (Środowisko i Kultura; 6)
 • Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Kaczmarek Halina, Bojarski Jacek: Wpływ osadnictwa średniowiecznego na wykształcenie osadów w starorzeczu Brdy w stanowisku archeologicznym przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik. Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2009 - s. 120-123 (Środowisko i Kultura; 6)
 • Kordowski Jarosław: Late Glacial and Holocene Lower Vistula Valley development between Bydgoszcz and Grudziądz in the light of its geomorphological and sedimentological investigations. International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group, Frombork, September 14-19, 2008. [w]: Quaternary of the Gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. Sc. ed. Stanisław Lisicki. Warszawa: PGI, 2008 - s. 30-31.
 • Kordowski Jarosław: Relikty glacjalne w rzeźbie Kotliny Grudziądzkiej - ich geneza i rola w ewolucji rzeźby. [w]: Plejstocen Kujaw i Dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Ciechocinek, 3-7 września 2007. Warszawa: PIG, 2007 - s. 107-108.
 • Kordowski Jarosław: Morfogeneza południowej części Kotliny Grudziądzkiej i obszarów przyległych w świetle analizy osadów i rzeźby. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r. Przewodnik terenowy. Streszczenia wystąpień. Red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski. Warszawa: WGiSR UW, 2007 - s. 85-87.
 • Kordowski Jarosław: Charakterystyka środowisk depozycyjnych doliny dolnej Wisły na przykładzie zachodniej części Kotliny Toruńskiej i Doliny Fordońskiej. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r. Przewodnik terenowy. Streszczenia wystąpień. Red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski. Warszawa: WGiSR UW, 2007 - s. 89-92.
 • Kordowski Jarosław: Lithofacial analysis of the lower Vistula River overbank deposits. [w]: Vom Archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04.-07. Oktober 2006 in Dresden. Dresden: Technische Universitaet, 2006 - s. 83.
 • Kordowski Jarosław: Osady i rzeźba doliny Wisły w okolicach Chełmna i Świecia. [w]: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych. Sesja naukowa, Toruń, 14-15 października 2004 r. Toruń: UMK, 2004 - s. 46.
 • Kordowski Jarosław: Litologiczne i genetyczne zróżnicowanie osadów pozakorytowych równiny zalewowej Wisły między Górskiem a Chełmnem. [w]: Morfogeneza doliny Odry i jej dopływów. Konferencja, Wrocław, 6-8 czerwca 2001. Wrocław: IG UWr, 2001 - s. 27-29.
 • Kordowski Jarosław: The geology of fluwial deposits, sedimentary facies, basin analysis and petroleum geology. Berlin 1996. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 509.
 • Kordowski Jarosław: Morfogeneza południowej części chrostkowskiej strefy marginalnej. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 89-90.

Documentation studies

 • Kordowski Jarosław: Warsztaty terenowe "Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym Niżu Polskiego", Toruń-Słupsk, 18-21 VI 1997 r. - Przegl.Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 394-395.
 • Kordowski Jarosław: Dowody na obecność zjawisk lodowych na Marsie. - Wszechświat 1998, 99, nr 4-6 - s. 87-91.
 • Kordowski Jarosław Andrzej: Spekulacje o przyszłych zlodowaceniach i losach Ziemi. - Geogr. w Szk. 1997, 50, nr 3 - s. 131-133.