PEOPLE


Msc. Krzysztof Kiszka
The Szymbark Research Station, Department of Geoenvironmental Research
Office -
Phone +48 183513170
E-mail

Education

 • 2004-2009 – Master degree studies: Pedagogical University of Cracow, Faculty Geography and Biology, Institute of Geography (master’s thesis entitled Transformation of touristic routes in the Polish and Slovak Pieniny Mts.).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN, Research Station in Szymbark), since 2011

Research interests

 • Dynamic geomorphology
 • Land-use in the Carpathians
 • Transformations of natural environment in mountainous areas

Other activities

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Books, reports

 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2018, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2017 r, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark,181 s.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2017, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2016 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark,203 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Wieloletnie tendencje warunków klimatycznych w Szymbarku na podstawie wybranych wskaźników, Przegląd Geograficzny, 90, 1, s. 35-52.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Bystrzanki, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Mikołaj Majewski, Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa,, s. 359-390.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Zmienność rozbryzgu i erozji gleby na stoku karpackim w latach 2012-2016, [w:] Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark,, s. 135-139.
 • Kiszka K., 2018, Dendrogeomorfologiczny zapis aktywności osuwisk w okolicach Szymbarku na przykładzie osuwiska Sawickiego, [w:] Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark,, s. 141-145.
 • Affek A., Zachwatowicz M., Sosnowska A., Gerlée A., Kiszka K., 2017, Impacts of modern mechanised skidding on the natural and cultural heritage of the Polish Carpathian Mountains, Forest Ecology and Management, 405, s. 391-403.
 • Bochenek W., Gil E., Kiszka K., 2017, Stacja Bazowa Szymbark, [w:] Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 31, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń,, s. 87-93.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2017, Wpływ wybranych czynników środowiskowych i czasu użytkowania poletka na rozbryzg gleby na pogórskim stoku doświadczalnym, [w:] Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 31, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń,, s. 201-206.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Gil E., Bochenek W., Kiszka K., 2017, The impact of extreme hydro-meteorological events on the transformation of mountain river channels (Polish Flysch Carpathians), Zeitschrift für Geomorphologie, 61, 1, s. 75-89.
 • Starkel L., Wiejaczka Ł., Kiszka K., 2017, Role of tributaries in shaping the middle course of the Himalayan River Teesta after the 1968 extreme floods, Current Science, 112, 9, s. 1896-1903.
 • Kiszka K., 2016, Degradacja pienińskich szlaków związana z górską turystyką pieszą, Pieniny Przyroda i Człowiek, 16, s. 145–165.
 • Kiszka K., 2016, Dendrochronological study of the Sawicki landslide activity in the Beskid Niski Mts (Polish Flysch Carpathians), Landform Analysis, 32, s. 9-26.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2014, Ocena wielkości rozbryzgu gleby na stoku pogórskim (Karpaty fliszowe, zlewnia Bystrzanki), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 69, 2, s. 79-95.
 • Wiejaczka Ł., Kiszka K., Bochenek W., 2014, Changes of the morphology of the Ropa river upstream and downstream of the Klimkowka water reservoir, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 48, s. 61-76.
 • Wiejaczka Ł., Kiszka K., 2012, Metody oceny wielkości abrazji brzegowej w górskim zbiorniku retencyjnym, Problemi geomorfologii i paleogeografii Ukrainskih Karpat i prileglih teritorij. Zbirnik naukovih prac, Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, Lviv,, s. 189-202.

Abstracts, reviews, notes

 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Factors affecting splash erosion in mountain area (Polish Carpathian), Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, , 20 European Geosciences Union, Vienna,, s. 1029.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Splash erosion on experimental slope in Western Polish Carpathian under natural rainfall, [w:] Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński, 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts, Storkowo-Szczecinek,, s. 31.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozwój klifów w zbiorniku Czorsztyn, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko,, s. 10.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Bluff characterization on a mountain reservoir after 20 years of operation, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna,, s. 8042.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2018, Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko,, s. 47.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., 2018, Zastosowanie metody Naziemnego Skaningu Laserowego (TLS) do monitoringu erozji gleb na szlaku turystycznym w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko,, s. 13.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Kiszka K., 2017, Assessment of the shore abrasion size in a mountain reservoir (Polish Carpathians), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi,, s. 362.
 • Kiszka K., Rączkowska Z., 2017, Reconstruction of large landslides movements based on dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in the Beskid Niski Mts), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi,, s. 318-319.
 • Cebulski J., Kiszka K., 2016, Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące procesy geomorfologiczne w górach Sino-Tybetańskich (Syczuan, Chiny), Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,, s. 67.
 • Kiszka K., 2016, Slopewash as the main process of soil erosion on the slope with bare fallow (Polish Flysch Carpathians), [w:] Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea, Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest,, s. 102-103.
 • Kiszka K., 2016, The impact of intensive forest management on a large landslide in the Polish Flysch Carpathians, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1, s. 26.
 • Kiszka K., 2016, Reconstruction of large landslides mass movements with using the dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in Beskid Niski Mts), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1, s. 24-25.
 • Kiszka K., 2016, Characteristics of rill erosion caused by heavy rainfalls on the experimental slopes in Szymbark (Polish Flysch Carpathians), [w:] Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea, Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest,, s. 101.
 • Kiszka K., 2016, Charakterystyka form erozji żłobinowej powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na stoku doświadczalnym w Szymbarku (zlewnia Bystrzanki), Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,, s. 127.
 • Kiszka K., 2016, Spłukiwanie jako główny proces prowadzący do wzmożonej erozji gleby na stoku pogórskim, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,, s. 128.
 • Kiszka K., Cebulski J., 2016, Natural and anthropogenic factors affecting geomorphological processes in the Sino-Tibetan Mountains (Sichuan, China), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1, s. 27.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2016, The participation of a splash in the total soil erosion on the foothill slope (Polish Flysch Carpathians), Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest,, s. 103-104.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2016, Udział rozbryzgu gleby w całkowitej erozji gleby na stoku pogórskim (zlewnia Bystrzanki), Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,, s. 129.
 • Gil E., Rączkowski W., Kiszka K., 2015, Osuwisko w dolinie Szklarki w Szymbarku, historia badań, O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne., , s. 97-99.
 • Kiszka K., Cebulski J., Tyszkowski S., 2015, Rekonstrukcja ruchów masowych dla osuwisk wielkopowierzchniowych z zastosowaniem metody dendrogeomorfologicznej na przykładzie Osuwiska Sawickiego (Beskid Niski), O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne, PIG-PIB, Warszawa,, s. 104.
 • Tyszkowski S., Cebulski J., Kiszka K., 2015, Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych, O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne, PIG-PIB, Warszawa,, s. 71.
 • Kiszka K., 2014, Dendrochronological study of the dynamic of L. Sawicki landslide in the Beskid Niski Mountains (Polish Flysch Carpathians), IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Kiszka K., 2014, Stop 4.5.4. Measurements of the splash within experimental plots at Szymbark Research Station, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków,, s. 180-181.
 • Bochenek W., Gil E., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Wiejaczka Ł., Rączkowska Z., 2013, Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris,, s. 1060.
 • Kiszka K., 2013, Przeobrażenia pienińskich ściezek turystycznych w następstwie procesów antropogenicznych i naturalnych w latach 2008-2009, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie, Pieniński Park Narodowy & Pieninský národný park, Spišská Stará Ves,, s. 38.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2013, Importance of splash in soil erosion in Bystrzanka catchment (Polish Flysh Carpathians), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 40.