IGSO PAS > People > Member
Dr. Wojciech Pomianowski
Department of Spatial Organization, GIS and Cartography Workgroup
Office 426
Phone +48 226978731
E-mail

Research interests

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Śleszyński P., Pomianowski W., 2018, Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych, Transport Miejski i Regionalny, 3, s. 5-11.
 • Rosik P., Pomianowski W., Kołoś A., Guzik R., Goliszek S., Stępniak M., Komornicki T., 2018, Dostępność gmin transportem autobusowym, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21, 1, s. 54-64.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Stępniak M., Pomianowski W., 2017, Trends in potential accessibility to airports in Poland (AAI indicator), Europa XXI, 33, s. 67-78.
 • Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Śleszyński P., Goliszek S., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2017, Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator, Geographia Polonica, 90, 3, s. 361-368.
 • Solon J., Pomianowski W., 2014, Program "GraphScape" - nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, s. 15-32.
 • Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Pomianowski W., 2013, Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze?, Przegląd Komunikacyjny, 12, s. 18-22.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Pomianowski W., 2010, How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?, Environmental and infrastructural networks, Europa XXI, 21, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7-17.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Pomianowski W., 2010, Multimodal accessibility indicator - assumptions and results for the area of Poland, Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership. Part II, Studia Regionalia, 27 Part II, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw,, s. 64-78.
 • Komornicki T., Pomianowski W., Rosik P., Śleszyński P., 2009, Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski, Infrastruktura Transp., nr 5, s. 22-24.
 • Pomianowski W., 2007, "Internetowy Atlas Polski" Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz serwer AIMS na tle współczesnych technologii kartografii internetowej, Pol. Przegl. Kartogr., 39, nr 2, s. 113-122.
 • Pomianowski W., 2005, Semantyczna analiza oprogramowania GIS, Pol. Przegl. Kartogr., 37, nr 1, s. 13-22.
 • Pomianowski W., 2005, Metafory warstwy, mapy i stulu graficznego w ArcGIS, MapInfo i Aviso, Pol. Przegl. Kartogr., 37, nr 3, s. 185-195.
 • Pomianowski W., 1996, System Informacji Geograficznej Aviso. Spojrzenie autora na realizację i wyzwania projektu, Pol. Przegl. Kartogr., 28, nr 4

Abstracts, reviews, notes

 • Pomianowski W., Solon J., 2016, Minimum spanning tree in landscape mosaic, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing,, s. 1985.
 • Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Goliszek S., Śleszyński P., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2016, Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland, Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, Warszawa,, s. 11.
 • Solon J., Pomianowski W., 2014, Program „GraphScape” – nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu, [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa,, s. 45-46.
 • Rosik P., Pomianowski W., 2011, Evaluating potential-based accessibility of spatial units. From closed to open model, Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 46-47.
 • Rosik P., Komornicki T., Pomianowski W., Śleszyński P., 2009, Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski, Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań,, s. 60.

Documentation studies

 • Gawryszewski A., Kurek A., Najgrakowski M., Pomianowski W., 2002, Skorowidz miejscowości. Adresy urzędów, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,341 s.

Maps, atlases

 • Gawryszewski A., Jaworska B., Księżak J., Kurek A., Ostrowski J., Pomianowski W., Rzadkowski W., 2002, [Mapy województw i plany miast], Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy, Reader's Digest Przegląd, Warszawa,28 map.
 • Cała M., Czerny A., Gawryszewski A., Jankowska E., Jankowski W., Jaworska B., Kliniewski T., Komornicki T., Księżak J., Kuklińska A., Kurek A., Leonowicz A., Miros K., Ostrowski J., Ostrowski W., Pomianowski W., Rutkowski J., Rychlicka M., Rzadkowski W., Komornicki T., 2001, Mapa samochodowa Polski 1:300.000, Drogi Europy. Atlas samochodowy, Przegląd Readr's Digest, Warszawa,, s. 65-275.
 • Czerny A., Gawryszewski A., Leonowicz A., Kliniewski T., Księżak J., Kurek A., Ostrowski J., Pomianowski W., Rzadkowski W., 2000, Mapa przeglądowa, Komputerowy Atlas Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,(1 mapa).
 • Pomianowski W., 2000, Ludność miejscowości, Komputerowy Atlas Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,(1 mapa).