Studia Doktoranckie

O STUDIACH


 

Rekrutacja na studia doktoranckie w Instytucie Geografii i PZ PAN jest zawieszona.