IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Aleksandra Deręgowska
Sekcja Wydawnictw, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 338b
Telefon +48 226978992
E-mail

Wykształcenie

 • 1995-2000 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Kartografii (praca magisterska pt. Koncepcja geograficznej bazy danych województwa mazowieckiego).
 • 2003–2005 - studia podyplomowe Nowe technologie w poligrafii: Politechnika Warszawska, Instytut Poligrafii, Wydział Geodezji i Kartografii (praca dyplomowa pt. Porównanie wybranych amplitudowych i częstotliwościowych struktur rastrowych w reprodukcji kartograficznej).

Zainteresowania naukowe

 • Prezentacja kartograficzna
 • GIS
 • Poligrafia

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Stępniak M., Deręgowska A., Śleszyński P., 2012, Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, 4 s. + 50 tabl.

Prace dokumentacyjne

 • Gawryszewski A., Kurek A., Najgrakowski M., Pomianowski W., 2002, Skorowidz miejscowości. Adresy urzędów, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, 341 s.

Mapy, atlasy

 • Solarz M. (red.), Zych M., Talacha J., Wojtaszczyk M., Orleański M., Skorupska M., Szczęsna K., Wereszczyński M., Górny K., Awramiuk-Godun A., Iwańczak B., Wójcik K., Dudek A., Kamińska A., Górna A., Kowalski M., Deręgowska A., Solarz A., 2018, Geograficzno-polityczny altas Polski. Polska w świecie współczesnym, Trzecia Strona, Warszawa, 245 s.
 • Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., 2017, Chłonność demograficzna wg planów miejscowych, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 1 mapa.
 • Matuszkiewicz J., Kębłowska A., Kowalska A., Deręgowska A., Otręba A., Kołaczkowska E., Ciurzycki W., Popkiewicz P., Mędrzycki P., Zaniewski P., Truszkowska E., Torzewski K., Kamola P., 2015, Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna, Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 1 s.
 • Deręgowska A., 2006, Mainly protected areas [mapa], [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 98.
 • Gawryszewski A., Jaworska B., Księżak J., Kurek A., Ostrowski J., Pomianowski W., Rzadkowski W., 2002, [Mapy województw i plany miast], Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy, Reader's Digest Przegląd, Warszawa, 28 map.
 • Cała M., Czerny A., Gawryszewski A., Jankowska E., Jankowski W., Jaworska B., Kliniewski T., Komornicki T., Księżak J., Kuklińska A., Kurek A., Leonowicz A., Miros K., Ostrowski J., Ostrowski W., Pomianowski W., Rutkowski J., Rychlicka M., Rzadkowski W., Komornicki T., 2001, Mapa samochodowa Polski 1:300.000, Drogi Europy. Atlas samochodowy, Przegląd Readr's Digest, Warszawa, , s. 65-275.
 • Czerny A., Gawryszewski A., Leonowicz A., Kliniewski T., Księżak J., Kurek A., Ostrowski J., Pomianowski W., Rzadkowski W., 2000, Mapa przeglądowa, Komputerowy Atlas Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, (1 mapa).