SKŁAD OSOBOWY


Aneta Gniadkowska
Rada Naukowa, planowanie
Sekretariat Dyrekcji
Pokój 341
Telefon +48 226978841
E-mail

Publikacje

Prace dokumentacyjne

Prace dokumentacyjne

  • Gniadkowska Aneta: Konferencje krajowe (1993-2003). [w]: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 107-110 (Dokumentacja Geograficzna; 30)
  • Gniadkowska Aneta: Składy Rady Naukowej Instytutu (1992-2003). [w]: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 93-96 (Dokumentacja Geograficzna; 30)
  • Gniadkowska Aneta: Profesorowie wypromowani w Instytucie (1993-2003). [w]: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 100-101 (Dokumentacja Geograficzna; 30)
  • Gniadkowska Aneta: Doktorzy wypromowani w Instytucie (1993-2003). [w]: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 96-98 (Dokumentacja Geograficzna; 30)
  • Gniadkowska Aneta: Doktorzy habilitowani wypromowani w Instytucie (1993-2003). [w]: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 99-100 (Dokumentacja Geograficzna; 30)
  • Gniadkowska Aneta: Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej IGiPZ PAN w 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 531-532.
  • Gniadkowska Aneta: Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w roku 1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 426-427.
  • Gniadkowska Aneta: Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w roku 1993. - Przegl. geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 230-234.