SKŁAD OSOBOWY


mgr Anna Traczyk
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 438
Telefon +48 226978938
E-mail