SKŁAD OSOBOWY


mgr Barbara Solon
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 441
Telefon +48 226978834
E-mail

Wykształcenie

1978-1982 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, kierunek - dydaktyka geografii

Pełnione funkcje i członkostwo

  • Prowadzenie Sekretariatu Zakładu
  • od 2001 - sekretarz i redaktor techniczny serii Studia Obszarów Wiejskich

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Mapy, atlasy

  • Solon B., Tkocz A., 1996, Chów zwierząt i produkcja zwierzęca, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 81.9 (13 map i 2 wykresy).