SKŁAD OSOBOWY


mgr Edyta Ptaszek
Stacja badawcza w Szymbarku, Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 123513170
E-mail

Wykształcenie

  • 1998-2002 - studia licencjackie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – kierunek: Chemia stosowana (praca licencjacka pt. Ogniwa galwaniczne)
  • 2002-2004 - studia magisterskie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii – kierunek: Chemia (praca magisterska pt. Jonoselektywne elektrody szklane

Przebieg kariery zawodowej

  • 2004-2006 - Laboratorium Ochrony Środowiska w Tarnowie
  • od 2016 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Stacja Badawcza w Szymbarku)