IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Elżbieta Błażejewicz-Karbowiak
Dział Finansowo-Księgowy
Pokój 447
Telefon +48 226978947
E-mail

Projekty

Publikacje