SKŁAD OSOBOWY


mgr Ewa Jankowska
Sekcja Wydawnictw, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 421
Telefon +48 226978851
E-mail

Wykształcenie

 • 1977-1978 – Cours de Langue et de Civilisation Française (Paris, Université de la Sorbonne).
 • 1978-1981 – Université de la Sorbonne, Paris IV, Institut de Géographie.
 • 1981-1983 – studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, specjalizacja - kartografia (praca magisterska pt. Generalizacja rzeźby województwa płockiego).

Inna działalność

Konferencje

 • Ogólnopolskie Konferencje Kartograficzne: (XIII 1984 Lublin; XIV 1985 Warszawa; XIV 1986 Kraków; XIX 1990 Warszawa; XXI 1993 Warszawa; XXII 1995 Kraków; XXIII 1996 Warszawa; XXXI 2005 Warszawa
 • Szkoły Kartograficzne: II 1986 Mogilany; III 1987 Karpacz; VII 1991 Polanica; IX 1994 Komorowo
 • PTG Zjazd:  1988, Warszawa; 1989, Poznań; 1991, Gdańsk
 • Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa, 1986, Jaworze
 • IV Konferencja Naukowo-Techniczna, 1994, Warszawa
 • Francusko-polska konferencja nt. Atlasów regionalnych, 1992, Paryż

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Jankowska E., 1995, Kilka uwag na temat zastosowania map izochron do wyznaczania strefy oddziaływania miasta. Stanisław Pietkiewicz, Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 17, s. 139-144.
 • Jankowska E., 1995, Analiza dokładności kilku map z XVII, XVIII i XIX wieku, obejmujących Polskę w dawnych granicach. Stanisław Pietkiewicz, Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 17, s. 103-113.

Mapy, atlasy

 • Cała M., Czerny A., Gawryszewski A., Jankowska E., Jankowski W., Jaworska B., Kliniewski T., Komornicki T., Księżak J., Kuklińska A., Kurek A., Leonowicz A., Miros K., Ostrowski J., Ostrowski W., Pomianowski W., Rutkowski J., Rychlicka M., Rzadkowski W., Komornicki T., 2001, Mapa samochodowa Polski 1:300.000, Drogi Europy. Atlas samochodowy, Przegląd Readr's Digest, Warszawa,, s. 65-275.
 • Jankowska E., 1994, Polska w Europie, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 11.2 (9 map + tekst komentarza na odwrocie).
 • Jankowska E., 1994, Polska a świat, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 11.1 (2 mapy + tekst komentarza na odwrocie).
 • Jankowska E., Ostrowski J., 1994, Polska w Europie, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 11.2 (4 mapy + tekst komentarza na odwrocie).
 • Jankowska E., Ostrowski J., 1994, Polska a świat, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 11.1 (3 mapy + tekst komentarza na odwrocie).
 • Jankowska E., 1993, Dawne mapy Polski, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 15.1 (9 map).

Prace popularno-naukowe

 • Jankowska E., 1995 (dr.1996), Tekst w jęz. franc. na odwrocie mapy, [w:] Red. kartogr. i tech. M. Kościelska, E.M. Tokarska, Bolimowski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczno-krajoznawcza. Skala 1:50.000, Wydaw. GEA, Warszawa,, s. ark cm 59x48.