IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Ewa Jankowska
Sekcja Wydawnictw
Pokój 338a
Telefon +48 226978851
E-mail

Wykształcenie

 • 1977-1978 – Cours de Langue et de Civilisation Française (Paris, Université de la Sorbonne).
 • 1978-1981 – Université de la Sorbonne, Paris IV, Institut de Géographie.
 • 1981-1983 – studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, specjalizacja - kartografia (praca magisterska pt. Generalizacja rzeźby województwa płockiego).

Projekty

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Jankowska E., 1995, Kilka uwag na temat zastosowania map izochron do wyznaczania strefy oddziaływania miasta. Stanisław Pietkiewicz, Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 17, s. 139-144.
 • Jankowska E., 1995, Analiza dokładności kilku map z XVII, XVIII i XIX wieku, obejmujących Polskę w dawnych granicach. Stanisław Pietkiewicz, Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 17, s. 103-113.

Mapy, atlasy

 • Cała M., Czerny A., Gawryszewski A., Jankowska E., Jankowski W., Jaworska B., Kliniewski T., Komornicki T., Księżak J., Kuklińska A., Kurek A., Leonowicz A., Miros K., Ostrowski J., Ostrowski W., Pomianowski W., Rutkowski J., Rychlicka M., Rzadkowski W., Komornicki T., 2001, Mapa samochodowa Polski 1:300.000, Drogi Europy. Atlas samochodowy, Przegląd Readr's Digest, Warszawa, , s. 65-275.
 • Jankowska E., 1994, Polska w Europie, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 11.2 (9 map + tekst komentarza na odwrocie).
 • Jankowska E., 1994, Polska a świat, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 11.1 (2 mapy + tekst komentarza na odwrocie).
 • Jankowska E., Ostrowski J., 1994, Polska w Europie, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 11.2 (4 mapy + tekst komentarza na odwrocie).
 • Jankowska E., Ostrowski J., 1994, Polska a świat, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 11.1 (3 mapy + tekst komentarza na odwrocie).
 • Jankowska E., 1993, Dawne mapy Polski, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.1, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 15.1 (9 map).

Prace popularno-naukowe

 • Jankowska E., 1995 (dr.1996), Tekst w jęz. franc. na odwrocie mapy, [w:] Red. kartogr. i tech. M. Kościelska, E.M. Tokarska, Bolimowski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczno-krajoznawcza. Skala 1:50.000, Wydaw. GEA, Warszawa, , s. ark cm 59x48.