SKŁAD OSOBOWY


Ewa Nowak
Dział Administracyjno-Ekonomiczny
Pokój 444
Telefon +48 226978944
E-mail

Publikacje

Prace dokumentacyjne

Prace dokumentacyjne

  • Nowak Ewa: Pracownicy Instytutu (stan na dzień 31 XII 2003). [w]: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 89-92 (Dokumentacja Geograficzna; 30)