SKŁAD OSOBOWY


dr Jakub Szmyd
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 409
Telefon +48 226978909
E-mail

Wykształcenie

Studia w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski:

 • 2003-2006 - studia licencjackie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca licencjacka pt. Wpływ warunków meteorologicznych na funkcjonowanie lotniska w Krośnie)
 • 2006-2008 - studia magisterskie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Zjawisko fali górskiej w Karpatach Polskich)
 • 2003-2010 - studia magisterskie, Wydział Geologii (praca magisterska pt. Budowa geologiczna okolic Lipniczka i Międzygórza - Góry Świętokrzyskie)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2007

 • od 2011 - asystent

Zainteresowania naukowe

Meteorologia i klimatologia, w tym przede wszystkim:

 • zjawisko fali orograficznej
 • meteorologia lotnicza
 • klimat gór

Nagrody i wyróżnienia

 • 2005 - stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2005/2006.
 • 2006 - dyplom ukończenia studiów licencjackich z wyróżnieniem (na kierunku geografia).
 • 2008 - dyplom ukończenia studiów magisterskich z wyróżnieniem (na kierunku geografia).
 • 2008 - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2005 - członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Oddział Olimpijski)
 • 2005-2007 - współzałożyciel i członek Koła Młodych Geografów
 • 2008-2010 - członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej
 • od 2008 - sekretarz naukowy Komisji Zadań Olimpiady Geograficznej
 • od 2010 - członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej
 • 2012-2014 - członek zespołu do spraw przygotowań XI Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w Krakowie (2014 r.)

Inna działalność

Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologiczna

 • 2002 - laureat XXVIII Olimpiady Geograficznej i finalista XI Olimpiady Nautologicznej
 • 2002 - IV International Geography Olympiad, 2-7.08.2002 r., Durban (RPA) – reprezentant Polski, II lokata drużynowo
 • 2003 - finalista XXIX Olimpiady Geograficznej i laureat XII Olimpiady Nautologicznej
 • 2009 - IX National Geographic World Championship, 11-16.07.2009 r., Mexico City - opiekun reprezentacji Polski
 • 2009 - IV Central European International Geography Olympiad, 15-21.09.2009 r., Chorzów, Bielsko-Biała - opiekun reprezentacji Polski
 • 2011 - X National Geographic World Championship, 23-28.07.2011 r., San Francisco – opiekun reprezentacji Polski
 • 2013 - XI National Geographic World Championship, 27.07-01.08.2013 r., Petersburg - opiekun reprezentacji Polski
 • 2014 – XI International Geography Olympiad, 12-18.08.2014 r., Kraków – opiekun reprezentacji Polski

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • 2004 - Współczesny geograf i współczesna geografia, Sympozjum Laureatów i Finalistów Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej, 17-18.04.2004, Gdańsk-Gdynia (udział).
 • 2005 - Międzynarodowe Olimpiady Geograficzne, Konwersatorium, Instytut Nauk Fizycznogeograficznych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 20.04.2005, Warszawa (referat).
 • 2009 - Training School of Universal Thermal Climate Index, 4-7.04.2009 r., Warszawa (organizacja).
 • 2009 - Efekty poznańskiej konferencji klimatycznej, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet Ekologii PAN, Komitet Badań Morza PAN, Komitet Narodowy IGBP - Global Change, 27.04.2009 r., Warszawa (udział).
 • 2009 - 35 lat Olimpiady Geograficznej w Okręgu Krakowskim, Sesja Jubileuszowa PTG, Oddział Krakowski i Oddział Rzeszowski PTG, 19.09.2009 r., Kraków (referat).
 • 2010 - Dynamiczna Ziemia. Zrozumieć, aby przetrwać, Centrum GeoPlanet, Instytut Nowoczesnej Edukacji, 26.11.2010 r., Warszawa (udział).
 • 2010 - Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych, Zakład Klimatologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 10-11.12.2010 r., Warszawa (referat).
 • 2011 - III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, 26-28.09.2011 r., Zwierzyniec (poster).
 • 2011 - Aktualne wyzwania akademickiego kształcenia geografów a edukacja szkolna, Komisja Edukacji Geograficznej PTG, Oddział Toruński PTG, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK, 16-17.11.2011 r., Toruń (referat).
 • 2011 - Bioklimatologia człowieka, IGiPZ PAN, 17-18.11.2011 r., Warszawa (organizacja).
 • 2012 - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli geografii, zawody finałowe XXXVIII Olimpiady Geograficznej, 19-22.04.2012 r., Siedlce (referat).
 • 2012 - posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu Regionów UE, 10-12.06.2012 r., Uniejów (referat).
 • 2012 - Bioclimate 2012 – bioclimatology of ecosystems, Czech Bioclimatological Society, Czech Hydrometeorological Institute, University Usti nad Labem, Czech University of Life Sciences Prague, Slovak Biometeorological Society, 29-31.08.2012 r., Usti nad Łabą (poster).
 • 2012 – Miejska Wyspa Ciepła w Warszawie, IGiPZ PAN, 3.10.2012 r., Warszawa (organizacja).
 • 2013 - Chmury Stratus i mgła jako istotny czynnik kilku wypadków lotniczych, Środowiskowe Seminarium Fizyki Atmosfery, Wydział Fizyki UW, 18.01.2013 r., Warszawa (udział).
 • 2013 - Monitoring klimatu - metody i opracowania, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 14.06.2013 r., Warszawa (udział).
 • 2013 - Polityka miejska - wyzwania, doświadczenia, inspiracje, Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, 25-26.06.2013 r., Warszawa (referat).
 • 2013 - XXIV Kongres Balneologiczny, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, 5-8.09.2013 r., Świeradów Zdrój (referat).
 • 2013 - Nauka o zmianach klimatu - jak rozmawiać ze społeczeństwem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Polska Akademia Nauk, Fundacja im. Heinricha Bölla, Koalicja Klimatyczna, 24.10.2013 r., Warszawa (udział).
 • 2013 - Connect 4 Climate - Be the Movement, Workshop at COP 19, Ministero Dell'ambiente, The World Bank, UNEP, 20.11.2013 r., Warszawa (udział).
 • 2013 - Sezonowa i dobowa zmienność warszawskiej Miejskiej Wyspy Ciepła, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, 11.12.2013 r., Warszawa (udział).
 • 2014 – Dlaczego w mieście jest cieplej niż poza nim? – czyli o miejskiej wyspie ciepła w Warszawie, IGiPZ PAN, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, 28.05.2014 r., Warszawa (organizacja).
 • 2014 – Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Island phenomenon, City of Vienna, Municipal Department of Environmental Protection, 12.06.2014 r., Wiedeń (udział).
 • 2014 – International Geographical Union Regional Conference – Changes, Challenges, Responsibility, 18-22.08.2014 r., Kraków (referat).
 • 2014 – Present and future state of climate change in Bulgaria and Poland, National Institute of Meteorology and Hydrology, Bulgarian Academy of Sciences, 3.09.2014 r., Sofia (udział).
 • 2014 – Miasto idealne – miasto zrównoważone, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (Uniwersytet Warszawski), Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Towarzystwo Urbanistów Polskich, 24.10.2014 r., Warszawa (udział).

Kursy, szkolenia

 • 2004-2006 - Kurs Pedagogiczny, Katedra Dydaktyki i Krajoznawstwa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.
 • 2006 - podstawowe szkolenie szybowcowe wg Programu Szkolenia Szybowcowego Aeroklubu Polskiego, Aeroklub Podkarpacki-Szkoła Lotnicza, Krosno.
 • 2010 - VII edycja Szkoły Meteorologii Lotniczej Meteorologia lotnicza a prognozy numeryczne, IMGW, Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego "Żar", 4-9.10.2010 r., Międzybrodzie Żywieckie.
 • 2011 - IX edycja Szkoły Meteorologii Lotniczej Wiatr, IMGW, Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego "Żar", 5-10.12.2011 r., Międzybrodzie Żywieckie.
 • 2012 - XI edycja Szkoły Meteorologii Lotniczej Meteorologia lotnicza – jeszcze raz, IMGW, Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego "Żar", 24-28.11.2012 r., Międzybrodzie Żywieckie.
 • 2014 – ArcGIS I – Wprowadzenie do GIS, ESRI Polska, 5-6.05.2014 r., Warszawa.
 • 2014 – ArcGIS II – Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS, ESRI Polska, 7-9.05.2014 r., Warszawa.

Wybrane prace niepublikowane

 • Opracowania właściwości leczniczych klimatu miejscowości uzdrowiskowych (30 ekspertyz wykonanych w latach 2007-2014 - SPIS).
 • Błażejczyk K., Kozłowska A., Adamczyk A.B., Szmyd J., Kunert A., 2010, Warunki przyrodniczo-geograficzne w rejonie lotniska Siewiernyj w Smoleńsku oraz zjawiska meteorologiczne jakie wystąpiły tam w dniu 10 kwietnia 2010 r., 22 s. (dla Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie).
 • Błażejczyk K., Błażejczyk A., Milewski P., Szmyd J., 2012, Warunki meteorologiczne i batymetryczne a możliwość wystąpienia fali w południowej części Jeziora Żywieckiego, 12 s.
 • Błażejczyk K., Szmyd J., Kosowski J., 2014, Ocena możliwych różnic w wartościach parametrów meteorologicznych mierzonych w lokalizacjach „Choczewo”, „Lubiatowo” i „Jackowo”, 68 s. (dla PGE EJ1).

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Szmyd Jakub, Milewski Paweł: Kształt stref ochrony uzdrowiskowej a możliwość spełnienia norm klimatycznych w uzdrowisku. - Acta Balneologica 2017, 59, 3 - s. 225.
 • Szmyd Jakub: Badania tatrzańskiej fali orograficznej z wykorzystaniem naziemnych pomiarów ciśnienia atmosferycznego. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych". Lublin, 12-14 września 2016. Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Geofizyczne - Oddział Lubelski, Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej PAN - Oddział w Lublinie, 2016 - s. 23-24.
 • Szmyd Jakub: Badania tatrzańskiej fali orograficznej z wykorzystaniem naziemnych pomiarów ciśnienia atmosferycznego oraz możliwość ich zastosowania w lotnictwie sportowym. [w]: Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko - rozwój - innowacyjność). XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Kraków, 14-16 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2015 - s. 138-139.
 • Szmyd Jakub: Oddziaływanie fali orograficznej na pole baryczne na północnym przedpolu Tatr. [w]: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Materiały konferencyjne. Część trzecia - Lublin. Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań-Wrocław-Lublin: Młodzi Naukowcy, 2015 - s. 68.
 • Szmyd Jakub: Kryteria oceny właściwości leczniczych klimatu - stan aktualny i propozycje zmian. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 208-209.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: Dynamic of urban heat island in selected housing estate in Warsaw – possibilities of mitigation and adaptation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Szmyd Jakub: Influence of lee waves on the near-surface atmospheric pressure and local air circulation in foreland of the Polish Tatra Mts. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Szmyd Jakub: O potrzebie zmian kryteriów oceny właściwości leczniczych klimatu w uzdrowiskach polskich. - Acta Balneologica 2013, 55, 3 - s. 232-233.
 • Szmyd Jakub: O orientacji geograficznej na giełdzie papierów wartościowych. - Polski Przegląd Kartograficzny 2013, 45, 2 - s. 155-157.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Bio-thermal conditions of some housing estates in Warsaw. [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - 2 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: The influence of spatial organization on bio-thermal conditions of urban areas. [w]: Urban morphology and the post-carbon city. 18th International Seminar on Urban Form ISUF 2011, Montreal, August 26-29, 2011, Concordia University. Montreal: Concordia University, 2011 - s. 129.
 • Szmyd Jakub: Chmury soczewkowate jako wskaźnik występowania fali orograficznej. [w]: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, 2011 - s. 57-58.
 • Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof, Szmyd Jakub, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 17.

Prace dokumentacyjne

 • Szmyd Jakub, Dorochowicz Dorota, Piasecki Krzysztof, Uroda Joanna: Zawody finałowe XLIII Olimpiady Geograficznej. - Geografia w Szkole 2017, 4 - s. 44-46.
 • Barwiński Marek, Dorochowicz Dorota, Sawicki Tomasz, Szmyd Jakub, Uroda Joanna: Znamy najlepszych młodych geografów. Ogólnopolski finał XLII Olimpiady Geograficznej. - Geografia w Szkole 2016, 3 - s. 28-30.
 • Barwiński Marek, Szmyd Jakub: XIII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna. Zmagania olimpijskie w Pekinie. - Geografia w Szkole 2016, 5 - s. 45-46.
 • Gołębiowska Izabela, Szmyd Jakub, Uroda Joanna: Collector for ArcGIS po raz pierwszy na Olimpiadzie Geograficznej. - Arcana GIS 2015, 16 - s. 49.
 • Szmyd Jakub, Plit Florian: Podsumowanie zawodów finałowych XLI Olimpiady Geograficznej. - Geografia w Szkole 2015, 3 - s. 34-35.
 • Szmyd Jakub, Malantowicz Artur: Olimpiada Geograficzna - zajęcia terenowe w nowej formule. - Geografia w Szkole 2013, 1 - s. 34-37.
 • Szmyd Jakub, Uroda Joanna: Zawody finałowe XXXVI Olimpiady Geograficznej, Supraśl 2010. - Geogr. w Szk. 2010, nr 6 - s. 26-40.
 • Szmyd Jakub: Relacja z udziału reprezentacji Polski w zawodach "National Geographic World Championship", Meksyk 2009 r. - Geogr. w Szk. 2009, nr 5 - s. 28-34.
 • Szmyd Jakub: Sukces polskich uczniów na zawodach geograficznych w Meksyku [11-16 VII 2009]. - Geogr. w Szk. 2009, nr 4 - s. 48.

Mapy, atlasy

 • Milewski Paweł, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub: Miejska wyspa ciepła w Warszawie [7 map]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 106-107.

Prace popularno-naukowe

 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Szmyd Jakub, Dudek Wojciech, Błażejczyk Anna, Kręcisz Beata: Miejska wyspa ciepła w Warszawie - informator. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - 32 s.