SKŁAD OSOBOWY


dr Marcin Stępniak
Zakład Geografii Miast i Ludności, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 349
Telefon +48 226978849
E-mail

Wykształcenie

 • 2005–2009 – studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (praca doktorska pt. Przestrzenna dekoncentracja zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945-2008; Doktorat z Nauk o Ziemi: IGiPZ PAN, 2011)
 • 2006–2007 – studia E-Urbs European Master in Comparative Urban Studies, zakończone uzyskaniem dyplomu Wydziału Socjologii Uniwersytetu “Carlo Bo” w Urbino i Wydziału Socjologii Uniwersytetu Bicocca z Mediolanu (praca magisterska pt. Deconcentration process and residential mobility in Barcelona and Warsaw metropolitan areas)
 • 1998-2004 – studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Współpraca gospodarcza między krajami andyjskimi na przykładzie Peru, Boliwii i Chile)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2014 – 2017 - Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – laureat konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców
 • od 2011 r. na stanowisku adiunkta
 • od 2009 roku w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zainteresowania naukowe

 • Badania dostępności przestrzennej (transportowej)
 • Wykorzystanie oprogramowania GIS do analiz przestrzennych i statystyczno-przestrzennych (TransCad, ArcGIS, MapInfo, MapBasic)
 • Geografia miast (struktury społeczno-przestrzenne, mieszkalnictwo, rozwój przestrzenny miast)

Wybrane publikacje

 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The decade of the big push to roads in Poland: impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective - Transport Policy 2015, 37 - s. 134-146
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland. - Journal of Transport Geography 2013, 31 - s. 154-163
 • Marcińczak Szymon, Gentile Michael, Stępniak Marcin: Paradoxes of (post)socialist segregation: metropolitan sociospatial divisions under socialism and after in Poland. - Urban Geography 2013, 34 3 - s. 327-352
 • Milbert Antonia, Breuer Ina Marie, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Velasco Xabier: Accessibility of services of general interest in Europe. - Romanian Journal of Regional Science 2013, 7 - s. 37-65
 • Marcińczak Szymon, Musterd Sako, Stępniak Marcin: Where the grass is greener: Social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century. - European Urban and Regional Studies 2012, 19, 4 - s. 383–403
 • Stępniak Marcin: The spatial deconcentration of housing resources in Warsaw in the years 1945-2008. - Geographia Polonica 2012, 85 1 - s. 67-80

Inne, ważne projekty badawcze

Projekty badawcze 2007-2011

Inna działalność

Staże naukowe

 • 2007 i 2010 – staż badawczy na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino (w zakresie urban studies)
 • 2007 – staż badawczy na Universidad de Barcelona (w zakresie urban studies)
 • 2006 – „szkoła letnia” w ramach studiów E-Urbs (Urbino, Włochy)
 • 2003 – stypendium na Universidad Castilla La Mancha (campus Albacete, Hiszpania) w ramach programu SOCRATES ERASMUS

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Geurs Karst, Moya Gomez Borja, Stępniak Marcin, Pritchard John: Spatio-temporal inequalities in job accessibility in the Netherlads. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 9.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 11.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The evaluation of the impact of construction of motorways and expressways in Poland in the years 2004-2015 on accessibility and cohesion. [w]: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book. Riga: European Commission, RSA, Latvijas Universitate, 2015 - s. 52-53.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility impact of a decade of development of the Polish road network. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Stępniak Marcin: Networks, governance and economic development. Bridging disciplinary frontiers. M.J. Aranguren Querejeta, C. Iturrioz Landart, J.R. Wilson (red.). Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 294-296.
 • Stępniak Marcin: Cities of Europe. Changing Context, Local Arrangements, and the Challenge to Urban Cohesion. Y. Kazepov (ed.), Malden-Oxford-Carlton 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 289-292.

Prace dokumentacyjne

 • Stępniak Marcin: E-Urbs - Europejskie studia magisterskie z zakresu miejskich badań porównawczych. Nowatorski sposób nauczania. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 157-162.
 • Stępniak Marcin: Ogólnopolska konferencja "Sieć metropolii spoiwem rozwoju Polski i Europy - metropolie RP w Narodowym Planie Rozwoju", Warszawa, 28-29 IV 2005 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 584-586.

Mapy, atlasy

 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 77.
 • Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: [3 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)

Prace popularno-naukowe

 • Stępniak Marcin: Rumunia półtora roku po akcesie. - Geogr. w Szk. 2008, 61, nr 3 - s. 29-26.