SKŁAD OSOBOWY


dr hab. Marcin Wójcik
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 438
Telefon +48 226978938
E-mail