SKŁAD OSOBOWY


mgr Paweł Milewski
Zakład Geoekologii i Klimatologii, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 409
Telefon +48 226978909
E-mail

Wykształcenie

 • 2006-2009 - studia licencjackie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - kierunek Geografia (praca licencjacka pt. Kartowanie topoklimatyczne w skali przeglądowej).
 • 2009-2011 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - specjalność: klimatologia i ochrona atmosfery (praca magisterska pt. Lokalne zróżnicowanie warunków bioklimatycznych Ziemi Kłodzkiej).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2011

 • od 2012 - asystent

Zainteresowania naukowe

 • Topoklimatologia
 • Bioklimatologia człowieka
 • Systemy Informacji Geograficznej (GIS)
 • Wykorzystanie GIS w klimatologii

Nagrody i wyróżnienia

2011 - dyplom ukończenia studiów magisterskich z wyróżnieniem

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2010 - członek Stowarzyszenia Klimatologów Polskich
 • od 2012 – członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Oddział Akademicki)
 • od 2012 – członek Światowej Organizacji Esperanta (UEA: Universala Esperanto-Asocio)

Inna działalność

Staże naukowe

 • 2010 - staż naukowy w Zakładzie Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN.

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • 2010 - Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych, Konferencja z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii UW, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 10-11.12.2010 r., Warszawa (referat pt. Możliwość wykorzystania GIS w kartowaniu topoklimatycznym).
 • 2011 – VI Seminarium Akademii Wiatru, Akademia Wiatru, 13-14.10.2011 r., Warszawa.
 • 2011 – II Szkoła Bioklimatologii Człowieka, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 16.11.2011 r., Warszawa (warsztaty pt. Wykorzystanie GIS w badaniach biotopoklimatycznych).
 • 2011 – Konferencja naukowa Bioklimatologia człowieka, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 17-18.11.2011 r., Warszawa (referat pt. Warunki bioklimatyczne Ziemi Kłodzkiej).
 • 2011 – Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, 13-14.12.2011 r., Warszawa.
 • 2012 - Miejska wyspa ciepła w Warszawie, IGiPZ PAN, 03.10.2012 r., Warszawa.
 • 2012 - Wspólna przestrzeń - Jeden GIS, X Konferencja Esri Polska, Esri Polska, 23-25.10.2012 r., Warszawa.
 • 2012 – GIS w Stolicy, GIS Day 2012, Instytut Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, 12-13.11.2012 r., Warszawa.
 • 2012 - Energetyka wiatrowa – starter pack, Akademia Wiatru, 21.11.2012 r., Warszawa.
 • 2013 - Modelowanie pola temperatury powietrza w Polsce, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, 18.01.2013 r., Wrocław.

Szkolenia

 • 2012 - Wprowadzenie do geostatystyki w ArcGIS (wersja 10.1), Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Esri Polska, Warszawa.
 • 2012 - ModelBuilder - automatyzacja przetwarzania danych przestrzennych w środowisku ArcGIS, Esri Polska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • 2012 - Podstawy obsługi programu GRASS, Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji, Politechnika Warszawska, Warszawa.

Badania terenowe

 • 2011 – I tura badań terenowych w Północnej Norwegii (Tromsø) i w Polsce (Warszawa) w ramach uczestnictwa w projekcie Wpływ nagłych zmian warunków radiacyjnych na produkcję melatoniny u osób przemieszczających się z zachowaniem strefy czasowej (22.05-11.06.2011 r.).
 • 2012 – II tura badań terenowych w Północnej Norwegii (Tromsø) i w Polsce (Warszawa) w ramach uczestnictwa w projekcie Wpływ nagłych zmian warunków radiacyjnych na produkcję melatoniny u osób przemieszczających się z zachowaniem strefy czasowej (03-23.01.2012 r.).

Inne zainteresowania

Turystyka rowerowa, filozofia i religie, język polski, architektura, kulinaria.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Milewski Paweł: Zróżnicowanie klimatu lokalnego Ziemi Kłodzkiej. [w]: V Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2016 - s. 132-133.
 • Milewski Paweł: Wykorzystanie koncepcji Local Climate Zones w badaniach klimatu Warszawy - doświadczenia wstępne. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych". Lublin, 12-14 września 2016. Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Geofizyczne - Oddział Lubelski, Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej PAN - Oddział w Lublinie, 2016 - s. 38.
 • Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Praktyczne wykorzystanie obserwacji meteorologicznych w codziennym planowaniu klimatoterapii. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 207.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: Dynamic of urban heat island in selected housing estate in Warsaw – possibilities of mitigation and adaptation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Milewski Paweł: Evaluation of local bioclimatic conditions in Polish health resorts. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - s. 0552.
 • Milewski Paweł: Wpływ środowiska geograficznego na warunki biotermiczne uzdrowisk. - Acta Balneologica 2013, 55, 3 - s. 233-234.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Bio-thermal conditions of some housing estates in Warsaw. [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - 2 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: The influence of spatial organization on bio-thermal conditions of urban areas. [w]: Urban morphology and the post-carbon city. 18th International Seminar on Urban Form ISUF 2011, Montreal, August 26-29, 2011, Concordia University. Montreal: Concordia University, 2011 - s. 129.
 • Milewski Paweł: Warunki bioklimatyczne Ziemi Kłodzkiej. [w]: Bioklimatologia człowieka. Konferencja naukowa, Warszawa, 17-18 listopada 2011. Program konferencji. Streszczenia referatów i posterów. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - s. 18.

Mapy, atlasy

Prace popularno-naukowe

 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Szmyd Jakub, Dudek Wojciech, Błażejczyk Anna, Kręcisz Beata: Miejska wyspa ciepła w Warszawie - informator. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - 32 s.