Prawidłowości ewolucji rzeźby gór i ich przedpoli (monografia)

Date: 2009-05-06 - 2014-05-05

Supervisor: Leszek Starkel

Contractors: Leszek Starkel

No.: N N306 0392 36

(project własny)

Celem monografii jest przedstawienie szeregu prawidłowości rządzących ewolucją rzeźby w obszarach gór Europy i monsunowych Indii. Jest to podsumowanie wyników badań autora. Kolejno omawiane będą paleogeograficzne korzenie współczesnej rzeźby (poligeniczność, polichroniczność, rola struktury), złożoność współczesnych procesów rzeźbotwórczych, złożoność czwartorzędowej ewolucji rzeźby, antropogeniczny czynnik w przekształcaniu rzeźby, prognoza przekształceń rzeźby.

Publications

Books

Go back