Innovation potential of selected cities/towns of Poland and their economic growth

Date: 2008-09-08 - 2011-09-30

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Piotr Siłka

No.: N N306 2798 35

(project promotorski)

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej analizy zagadnień związanych z potencjałem innowacyjnym najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Przedmiotem badań będzie potencjał innowacyjny, rozwój gospodarczy oraz aktywność i rola podmiotów lokalnych działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw. Głównym celem pracy jest określenie potencjału innowacyjnego wybranych miast Polski oraz identyfikacja, analiza i ocena jego związków z rozwojem gospodarczym w analizowanych ośrodkach miejskich. Ocena ta umożliwi określenie cech potencjału innowacyjnego najlepiej sprzyjających wzrostowi gospodarczemu miast, jednocześnie wskazując te czynniki, na które władza lokalna oraz inne podmioty lokalne mają największy wpływ.

Publications

Articles, chapters, papers and others

  • Siłka Piotr: Typologia miast ze względu na potencjał innowacyjny. [w]: Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. UP, 2012 - s. 61-73 (Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG; 19)

Go back