Zastosowanie metod statystycznych do rekonstrukcji zmian klimatu na obszarze Polski w późnym glacjale i holocenie

Termin: 2011-05-15 - 2014-05-15

Kierownik: Dr Danuta Michczyńska

Wykonawcy: Leszek Starkel

Instytucja zamawiająca: Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
Numer projektu: N N306 034040

(projekt inny)

Rekonstrukcja zmian klimatu na obszarze Polski w późnym glacjale i holocenie w opraciu o bank danych datowań radiowęglowych, uszeregowanych według typów osadów i środowisk sedymentacyjnych.

Wróć