Survey on how Member States are implementing place-based approach into their Public Policies

Termin: 2012-08-14 - 2013-03-15

Kierownik: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Dariusz Świątek, Piotr Siłka

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer projektu: DKS/BDG-II/POPT/201/12

(projekt zamawiany)

Projekt składa się z trzech części:

  • przygotowaniu, w tym opracowanie metodologii i przeprowadzenia analizy dotycząej wdrażania podejścia ukierunkowanego terytorialnie (place-based) w krajach UE, na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
  • opraowaniu wyników analizy oraz przygotowanie raportów cześciowych (tj. dotyczących poziomu krajowego oraz regionalnego i lokalnego) i raportu ostatecznego z przeprowadzonej metodologii wdrażania podejścia place-based w języku angielskim
  • zaprezentowanie wyników przeprowadzonej analizy podczas międzynarodowych spotkań i konferencji.

Wróć