IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Zaplanowane różnicowanie składu społecznego wobec segregacji społeczno-przestrzennej. Polityka mixité sociale na obszarze metropolitalnym Paryża

Termin: -

Kierownik: Magdalena Górczyńska

Wykonawcy: Magdalena Górczyńska

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer projektu: 918/MOB/2012/0

(projekt własny)

Najważniejszym celem poznawczym projektu jest zbadanie dynamiki zmian społecznych w obszarze metropolitalnym Paryża w celu określenia:

  1. współczesnych wzorów segregacji społecznej,
  2. dostarczenia informacji na temat czynników, które w sposób bezpośredni i pośredni współcześnie inicjują lub wzmacniają proces segregacji,
  3. weryfikacji rezultatów polityki różnicowania społecznego oraz wykorzystanie wyników badań jako nowego wkładu do dotychczasowych koncepcji wyjaśniających poziom segregacji w obszarach miejskich.

Publikacje

Artykuły od 2013 roku

Rozdziały od 2013 roku

  • Górczyńska Magdalena: Quelle place pour le logement social intermédiaire au sein du parc de logements sociaux franciliens. [w]: Les espaces du logement. Pratiques habitantes et politiques publiques. Dir. Laurent Cailly, Fracoise Dureau. Paris: l’Harmattan, 2016 - s. 265-278 (Habitat et Sociétés)

Wróć