IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Obliczenie wskaźników dostępności przestrzennej dla sieci miast wojewódzkich i ośrodków subregionalnych

Termin: -

Kierownik: Marcin Stępniak

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

(projekt inny)

Obliczenia dostępności czasowej wykonano dla miast wojewódzkich (18 tj. uwzględniając Bydgoszcz i Toruń, oraz Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę) oraz miast subregionalnych (tj. tych, które w 2011 roku wg danych GUS liczyły więcej niż 50000 mieszkańców). W analizach przyjęto stan sieci drogowej na dzień 1 sierpnia 2012 roku. W pracach wykorzystano przestrzenną bazę danych GIS opracowaną w IGiPZ PAN, zawierającą wszystkie odcinki dróg krajowych i wojewódzkich oraz wybrane odcinki dróg gminnych i powiatowych. W oparciu o bazę danych o sieci drogowej i zdefiniowane źródła podróży wygenerowano warstwę izochrony 60 minutowej (w przypadku miast wojewódzkich) oraz izochrony 45 minutowej (w przypadku miast subregionalnych). Następnie obliczono odsetek ludności mieszkające w zasięgu odpowiedniej izochrony w poszczególnych gminach, a wyniki następnie zagregowano do poziomu powiatowego.

Wróć