Współczesne zmiany parametrów hydrologicznych w zlewniach rzek Bułgarii i Polski

Termin: 2009-01-01 - 2011-12-31

Kierownik w IGiPZ PAN: Halina Kaczmarek

Partner zagraniczny: Bułgaria - Bułgarska Akademia Nauk

Wróć