Prawidłowości ewolucji rzeźby gór i ich przedpoli (monografia)

Termin: 2009-05-06 - 2014-05-05

Kierownik: Leszek Starkel

Wykonawcy: Leszek Starkel

Numer projektu: N N306 0392 36

(projekt własny)

Celem monografii jest przedstawienie szeregu prawidłowości rządzących ewolucją rzeźby w obszarach gór Europy i monsunowych Indii. Jest to podsumowanie wyników badań autora. Kolejno omawiane będą paleogeograficzne korzenie współczesnej rzeźby (poligeniczność, polichroniczność, rola struktury), złożoność współczesnych procesów rzeźbotwórczych, złożoność czwartorzędowej ewolucji rzeźby, antropogeniczny czynnik w przekształcaniu rzeźby, prognoza przekształceń rzeźby.

Publikacje

Monografie od 2013 roku

Wróć