Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich wzrost gospodarczy

Termin: 2008-09-08 - 2011-09-30

Kierownik: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Piotr Siłka

Numer projektu: N N306 2798 35

(projekt promotorski)

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej analizy zagadnień związanych z potencjałem innowacyjnym najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Przedmiotem badań będzie potencjał innowacyjny, rozwój gospodarczy oraz aktywność i rola podmiotów lokalnych działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw. Głównym celem pracy jest określenie potencjału innowacyjnego wybranych miast Polski oraz identyfikacja, analiza i ocena jego związków z rozwojem gospodarczym w analizowanych ośrodkach miejskich. Ocena ta umożliwi określenie cech potencjału innowacyjnego najlepiej sprzyjających wzrostowi gospodarczemu miast, jednocześnie wskazując te czynniki, na które władza lokalna oraz inne podmioty lokalne mają największy wpływ.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Siłka Piotr: Typologia miast ze względu na potencjał innowacyjny. [w]: Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. UP, 2012 - s. 61-73 (Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG; 19)

Wróć