Atlas Rolnictwa Polski

Termin: 2007-01-01 - 2010-10-31

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Konrad Czapiewski, Aleksandra Deręgowska, Roman Kulikowski, Marcin Mazur, Dariusz Świątek

(projekt własny)

Podstawowym celem naukowym Atlasu Rolnictwa Polski jest wykonanie „zdjęcia” stanu gospodarki rolnej w ujęciu regionalnym i krajowym przy wykorzystaniu najnowszych baz statystycznych przetworzonych na nowoczesny obraz kartograficzny. Prócz obszernej treści kartograficznej Atlas zawiera szczegółowy komentarz tekstowy wyjaśniający procesy i zjawiska w gospodarce rolnej. Informację o współczesnym rolnictwie wzbogacają liczne wykresy, tabele i fotografie. Atlas odbiega formą od standardowych opracowań kartograficznych, w których mapa jest na ogół jedyną formą przekazu informacji.
Cel poznawczy Atlasu to przede wszystkim diagnoza współczesnego stanu rolnictwa Polski. Dodatkowym atutem opracowania jest dynamiczna analiza wybranych zagadnień. Najważniejsze z nich są prezentowane na przestrzeni kilkunastu lat. Umożliwi to ocenę najważniejszych procesów i zjawisk, jakie zachodziły w gospodarce rolnej w okresie transformacji i pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Celem metodycznym jest wypracowanie formuły atlasu, czyli sposobów prezentacji zagadnień i wskazania właściwych proporcji pomiędzy nimi. Wypracowana formuła może być wzorem dla podobnych opracowań atlasowych w przyszłości.

Wróć