IGiPZ PAN > Osoby

SKŁAD OSOBOWY


[A] [B] [C] [Ć] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [W] [Z] [Ż]


Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 B   
prof. dr hab. Jerzy Bański 340 226978841
dr Jarosław Baranowski 412, 442 226978912
Hanna Bargiel - 566228520
dr Arkadiusz Bartczak - 566228520
dr Maria Bednarek-Szczepańska 440 226978926
prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz - 566210388
prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk 410 226978910
mgr Elżbieta Błażejewicz-Karbowiak 447 226978947
dr Witold Bochenek - 183513170
dr Alicja Bonk - 566228520
dr Dariusz Brykała - 566228520
dr hab. Anna Bucała-Hrabia, prof. IGiPZ - 124293856