IGiPZ PAN > Osoby

SKŁAD OSOBOWY


[A] [B] [C] [Ć] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [W] [Z] [Ż]


Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 T   
prof. dr hab. Zbigniew Taylor 324 226978824
mgr Anna Traczyk 438 226978938
mgr Anna Turowska 29 226978993
dr Sebastian Tyszkowski - 566228520