IGiPZ PAN > Instytut > Studia Doktoranckie > Lista Studentów

Instytut

LISTA STUDENTÓW


Doktoranci studiów stacjonarnych

Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 F   
mgr Michał Fojutowski - 566228520
 K   
mgr Michał Kaszubski - 566228520
 S   
mgr Paweł Sudra 423 226978923