IGiPZ PAN > Zakład Geoekologii i Klimatologii > Stacje terenowe (Zakład Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN)

Zakład Geoekologii i Klimatologii

STACJE TERENOWE


Meteorologia, aktynometria

Warszawa

W centrum Warszawy (ul. Twarda) w obrębie wysokiej zabudowy zwartej, zlokalizowane są dwie stacje automatyczne: aktynometryczna (od jesieni 1998 r.) i meteorologiczna (od jesieni 1999 r.). Czujniki pomiarowe znajdują się na trzech wysokościach: na dachu budynku (ok. 25 m nad poziomem ulicy), na tarasie (ok. 6 m nad wewnętrznym dziedzińcem) oraz na podwórku (od 2007 r.) - ok. 2 m nad gruntem. Do pomiarów wykorzystuje się m.in. czujniki temperatury i wilgotności Vaisala, wiatromierze Young, pyranometry Kipp&Zonen, zaś do zapisu - rejestratory Campbell.

Zakres pomiarów:

  • dach: całkowite (Kglob) i rozproszone (Kdif) promieniowanie słoneczne, promieniowanie UV, temperatura (Ta) i wilgotność względna (RH) powietrza, kierunek i prędkość wiatru (Wind), ciśnienie atmosferyczne;
  • taras: całkowite promieniowanie słoneczne (Kglob), temperatura (Ta) i wilgotność względna (RH) powietrza, kierunek i prędkość wiatru (Wind);
  • podwórko: temperatura (Ta) i wilgotność względna (RH) powietrza, opady atmosferyczne.

Borowa Góra

Na stacji badawczej Zakładu Geoekologii i Klimatologii w Borowej Górze, leżącej około 35 km na północ od Warszawy (ogródek meteorologiczny w otoczeniu pól uprawnych i ogródków działkowych), działają dwie stacje automatyczne (rejestratory Campbell, pyranometry Kipp&Zonen, czujniki meteorologiczne Vaisala, wiatromierze Young):

  • meteorologiczna (pomiary od jesieni 1999 r.) - temperatura (Ta) i wilgotność (RH) powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru (Wind),
  • aktynometryczna (pomiary od jesieni 2000 r.) - całkowite (Kglob) i odbite (Kref) promieniowanie słoneczne oraz promieniowanie UV.
Stacja badawcza Zakładu Geoekologii i Klimatologii w Borowej Górze

Bydgoszcz

Na stacji zlokalizowanej na przedmieściach Bydgoszczy, w porozumieniu z Instytutem Geografii Akademii Bydgoskiej, prowadzone są od jesieni 2000 r. pomiary całkowitego promieniowania słonecznego, temperatury i wilgotności powietrza, kierunku i prędkości wiatru oraz ciśnienia atmosferycznego.

Hala Gąsienicowa

Na stacji naukowej IGiPZ PAN na Hali Gąsienicowej w Tatrach od jesieni 1997 r. prowadzone są pomiary całkowitego promieniowania słonecznego, temperatury powietrza oraz strumienia ciepła w glebie pod różnymi typami roślinności. Wykorzystuje się polski system pomiarowy firmy Ellab.

Warszawa i okolice (sieć pomiarów mikroklimatycznych)

Od wiosny 2007 roku działa w Warszawie i okolicach sieć pomiarów mikroklimatycznych (temperatura powietrza, opad atmosferyczny), złożona z 20 stanowisk: 8 z nich rozmieszczono w samej Warszawie, w różnych jednostkach urbanistycznych, zaś 12 w miejscowościach satelitarnych.

Wysokość opadu mierzona jest na 10 stanowiskach: 2 w mieście (Kamionek, Białołęka) oraz 8 w okolicznych miejscowościach (Błonie, Mińsk Mazowiecki, Radzymin, Sulejówek, Tłuszcz, Wołomin, Zalesie i Zielonka). Na 10 stanowiskach odczytów wysokości opadu z deszczomierzy Hellmanna dokonują obserwatorzy codziennie o 6.00 UTC, zaś na 2 pozostałych (Wołomin i Zielonka) zainstalowane są autonomiczne deszczomierze HOBO (Onset Computers Corporation).

Temperatura powietrza mierzona jest na 16 stanowiskach: 7 w mieście (Bemowo, Białołęka, Kamionek, Powsin, Siekierki, Zacisze, Żerań) oraz 9 w okolicznych miejscowościach (teren KPN, Legionowo, Łomianki, Michalin, Sulejówek, Tłuszcz, Wołomin, Zalesie, Zielonka). We wszystkich miejscach zainstalowano czujniki (na wysokości 1,5 m nad gruntem) i automatyczne rejestratory HOBO. Próbkowanie odbywa się co 10 sekund, a rejestrowane są uśrednione wartości 10-minutowe. Odczyty z rejestratorów wykonuje się co 1-3 miesiące.

Wspólnie z SGGW, w okresie od września do grudnia 2008 r., rozbudowano istniejącą sieć pomiarową o 18 stanowisk, na których zainstalowano rejestratory termiczne (pomiary temperatury powietrza na dwóch poziomach) oraz termiczno-wilgotnościowe (wilgotność powietrza). Rozbudowę sieci zrealizowano w ramach projektu badawczego Ocena wskaźnika terenów biologicznie czynnych jako standardu kształtowania struktury przestrzennej terenów mieszkaniowych (projekt MNiSW nr N527 0669 33).

Lokalizacja stanowisk pomiarów mikroklimatycznych

Lokalizacja stanowisk pomiarów mikroklimatycznych

 

Zestawienie stanowisk pomiarów mikroklimatycznych

L.p.MiejsceZakres pomiarówOpis punktu
1  Warszawa - Bemowo  T  zabudowa jednorodzinna zwarta
2a  Warszawa - Białołęka  T  zabudowa jednorodzinna rozproszona
2b  Warszawa - Białołęka  opad  zabudowa jednorodzinna rozproszona
3  Warszawa (Twarda)  stacje automatyczne (meteorologiczna i aktynometryczna)
4  Warszawa - Kamionek    T, opad  trawnik na terenie osiedla mieszkaniowego     
5  Warszawa - Powsin  T  teren Ogrodu Botanicznego PAN
6  Warszawa - Siekierki  T  tereny rolnicze w obrębie miasta
7  Warszawa - Zacisze  T  zabudowa jednorodzinna zwarta
8  Warszawa - Żerań  T

 zabudowa przemysłowa

9  Błonie  opad  tereny działkowe
10  Borowa Góra  stacje automatyczne (meteorologiczna i aktynometryczna)
11  KPN  T  teren ogródka meteo w Kampinoskim PN
12  Legionowo  T  na terenie Ośrodka Aerologii IMGW
13  Łomianki  T  zabudowa przemysłowa
14  Michalin  T  zabudowa jednorodzinna luźna
15  Mińsk Mazowiecki  opad  zabudowa jednorodzinna luźna
16  Radzymin  opad  zabudowa jednorodzinna luźna
17  Sulejówek  T, opad  zabudowa jednorodzinna luźna
18  Tłuszcz  T, opad  zabudowa jednorodzinna luźna
19  Wołomin  T, opad  zabudowa jednorodzinna luźna
20  Zalesie  T, opad  zabudowa jednorodzinna luźna
21  Zielonka  T, opad  zabudowa jednorodzinna luźna

Redakcja strony WWW: Jacek Wolski
Ostatnia aktualizacja: 3.07.2011