International Conference UTCI - 10 YEARS OF APPLICATION

Pon, 26.11.2018

 

                       

UTCI - ASSESSMENT MEASURE IN HUMAN BIOCLIMATOLOGY – 10 YEARS OF APPLICATION
AND
1ST EUROPEAN BIOMETEOROLOGIST REGIONAL MEETING

1st Announcement

In 1999 at the ISB Congress in Sydney the Commission for developing the Universal Thermal Climate Index UTCI was established. In 2009 special COST Action 730 „Towards a universal thermal climate index UTCI for assessing the thermal environment of the human being” has successfully completed the work proposing UTCI as a new tool in biometeorological and bioclimatic research. The last 10 years brought widespread use of UTCI in many research and practical application in fields related to the thermal environment of people.
During 1st European Biometeorologist Regional Meeting the progress in all branches of biometeorological research (human, animal, plant) would be discussed regionally as the background to create international research networks of study specific problems.

THE AIMS of the conference:

 • to discuss current achievements in human bioclimatology based on UTCI and other indices,
 • to review the progress in biometeorological research (animal, plant etc.) in Europe.

ORGANISERS:

 • Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences,
 • International Society of Biometeorology,
 • Institute of Meteorology and Water Management National Research Institute,
 • University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies.

PLACE of the Conference: Warsaw, Poland
DATES: Conference 22-23 May 2019, 1st European Biometeorologist Regional Meeting – 24 May 2019
FEEES: will be given in 2nd Announcement, in November 2018
IMPORTANT DATES:

 • 30 September 2018 – preliminary registration
 • 15 January 2019 – final registration and abstract deadline
 • 28 February 2019 – acceptance of abstracts


TOPICS:

 • applications of UTCI in epidemiology and health research,
 • UTCI and biometeorological forecasts,
 • UTCI and tourism,
 • assessments of regional and local features of bioclimate,
 • bioclimatic mapping,
 • urban bioclimate,
 • progress in animal and plant biometeorology in Europe.
 • ROUND TABLE DISCUSSIONS:
 • possible improvements of  UTCI assessment scale,
 • European biometeorological research networks.

CONFERENCE and MEETING MATERIALS will be published in per-review scientific journals such as: International Journal of Biometeorology, Geographia Polonica, Miscellanea Geographica, IMGW Monographs.

International Conference, Warsaw, Poland, 22-23 May 2019,
1st European Biometeorologist Regional Meeting, Warsaw, Poland, 24 May 2019
UTCI – ASSESSMENT MEASURE IN HUMAN BIOCLIMATOLOGY – 10 YEARS OF APPLICATION
AND
1ST EUROPEAN BIOMETEOROLOGIST REGIONAL MEETING

PRELIMINARY REGISTRATION FORM

Please send the PRF to the address: s.slowinska@twarda.pan.pl

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I FORUM BIOMETEOROLOGII POLSKIEJ

W ostatnich latach, również w Polsce, nastąpił rozwój badań dotyczących oceny wpływu czynników środowiskowych (atmosferycznych) na kondycję i zdrowie człowieka, czyli wpisujących się ściśle w zakres zainteresowań współczesnej biometeorologii człowieka. Niektóre z badań mają charakter wybitnie interdyscyplinarny; łączą bowiem nauki biologiczne, medyczne, psychologiczne czy typowo inżynieryjne z naukami geograficznymi. Wykracza to poza dotychczas przyjęty schemat umiejscowienia badań biometeorologicznych w grupie badań klimatologii stosowanej.
Wobec nowych kierunków badań, podejmowanych w wielu ośrodkach akademickich czy instytucjach naukowych w Polsce, wyraźnie brakuje okazji do spotkań, wymiany kontaktów i dyskusji wyników w szerszym gronie specjalistów zainteresowanych biometeorologią. Bardzo istotnym zagadnieniem pozostaje potrzeba transferu wiedzy i jej praktycznego wykorzystania w gospodarce narodowej czy w osłonie meteorologicznej kraju.
 
Zakład Klimatologii i Geoekologii IGiPZ PAN w Warszawie, Sekcja Biometeorologii IMGW-PIB i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW mają przyjemność zaprosić na I Forum Biometeorologii Polskiej, które zaplanowano jako jedno z wydarzeń towarzyszących w pierwszym dniu konferencji UTCI - ASSESSMENT MEASURE IN HUMAN BIOCLIMATOLOGY – 10 YEARS OF APPLICATION, po południu 22 maja 2019 r.
Pragniemy, aby tegoroczne spotkanie skupione było wokół tematyki możliwości praktycznego wykorzystania badań z zakresu biometeorologii człowieka, a tematem przewodnim forum będą:

Warunki pogodowe w Polsce i ich ocena w aspekcie możliwości wystąpienia niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych.
 
Forum ma na celu umożliwienie spotkania osób zaangażowanych w badania nad wpływem czynników atmosferycznych na kondycję i zdrowie Polaków. Liczymy, że spotkanie będzie impulsem do organizacji kolejnych, a przede wszystkim zaowocuje dalszym rozwojem biometeorologii w Polsce. Planujemy wydruk monografii pokonferencyjnej. Szczegóły dotyczące rejestracji podamy w II komunikacie.

Wróć