IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Odszedł dr hab. Roman Kulikowski

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 sierpnia 2018 roku zmarł w wieku 79 lat

śp. dr hab. Roman Kulikowski.

Całe życie zawodowe związany z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Wybitny specjalista w zakresie geografii rolnictwa i geografii wsi. Odszedł niespodziewanie. Człowiek życzliwy, serdeczny, pomocny, pełen radości życia, optymizmu, uśmiechu i humoru.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają

Dyrekcja, pracownicy i przyjaciele z IGiPZ PAN

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 24 sierpnia 2018 r. o godz. 14:15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym Powązki, ul. Powązkowska 43/45, po której nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarz miejscowy.

Wróć