Wydawnictwa

DYSTRYBUCJA


Dział Wydawnictw prowadzi sprzedaż wysyłkową własnych wydawnictw za zaliczeniem pocztowym lub przelewem płatnym z góry. Zamówienia prosimy składać: telefonicznie (22) 69 78 859, faksem (22) 697 89 99, a także za pośrednictwem poczty e-mail na adres wydawnictwa.igpz@twarda.pan.pl. Prosimy o podanie dokładnego adresu pocztowego, mailowego (do potwierdzenia zamówienia) oraz numeru NIP niezbędnego do wystawienia faktury. Opłata pocztowa w obrocie krajowym dla kontrahentów krajowych zależy od aktualnego cennika usług Poczty Polskiej. Do ceny książek i czasopism doliczana jest 5% stawka VAT.


Wpłaty za publikacje należy dokonywać na konto:
BGK 60 1130 1017 0020 1467 8620 0003

Sprzedaż i prenumeratę prowadzą również księgarnie: