IGSO PAS > People > Member
Msc. Dorota Gazicka-Wójtowicz
Head of Library and Publishing Branch
Central Library of Geography and Environmental Protection
Office 329
Phone +48 226978829
E-mail

Education

 • 1978-1982 – Master degree studies: Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled Evaluation of skills in explaining phenomena taking place in lithosphere on the basis of research among eighth-graders in the elementary school.
 • 1991-1993 – postgraduate studies in the field of scientific libraries: Warsaw University, Field of History at the Institute of Library Science and Information

Professional career

 • since 1987 – fulfilling the duties of the head of the Laboratory of Bibliography of Polish Geography
 • since 1991 -  head of the Library
 • since 2018 - head of the Library and Publishing

Research interests

The beginnings of the professional career were closely related to the work as a bibliographer and as a result this time contributed to development of the concept of computerization of bibliographical compilation, and finally to making the paper version of the IGiPZ PAN publication entitled “Bibliography of Polish Geography” available to the general public via the Internet database, specially developed to this end.

 Further interest in library automation translated into computerization of a number of library processes going on in the IGiPZ PAN Library as well as in libraries grouped around “ an Agreement of Scientific Institutions of Polish Academy of Sciences. Currently, the online catalogue of the Library is one of many forming NUKAT - a general catalogue of scientific libraries across Poland

A significant achievement was made by Dorota Gazicka-Wójtowicz together with  M.Sc. Grażyna Dudzicka and Irena Grzybowska, when instruction “MARC 21 format of bibliographic record for cartographic document was developed, which made it possible to provide information about this kind of records in the NUKAT (catalogue of resources of Polish scientific libraries). Till the development of that instruction, there had been no Polish regulations concerning cataloguing of cartographic documents.

Our present challenge lies in digitizing the scientific publication output of the Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), as well as the wealth of literature culture that is in the possession of the IGiPZ PAN Library and also of the 16 other library scientific institutes within the framework of RCIN project.

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies

Articles, chapters, papers and others

 • Dudzicka G., Gazicka-Wójtowicz D., 2018, Ucieczka Beniowskiego z Kamczatki i jego odkrywczy rejs po północnym Pacyfiku w świetle rękopiśmiennej mapy odnalezionej w zbiorach Biblioteki Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 250 rokiv Barskij konfederacii. Materiali miznarodnoi naukovoi istoryko-kraeznavcoj konferencii, 11 travnja 2018 r, PP Baliuk, Winnica, , s. 50-68.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Dudzicka G., Nowacka E., 2013, Udostępnianie zbiorów kartograficznych w dobie przemian technologicznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN), [w:] Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Kamienie milowe w kartografii, Z Dziejów Kartografii, 17, Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, Warszawa, , s. 427-438.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Grzybowska I., 2011, Najstarsze plany miast polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN, [w:] Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Dawna kartografia miast, Z Dziejów Kartografii, 15, Wydaw. Instytutu Historii Nauki PAN, Warszawa, , s. 129-136.
 • Gazicka-Wójtowicz D., 2009, Bibliografia Geografii Polskiej w wersji on-line - 10 lat doświadczeń, Bibliograficzne bazy danych. Kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, Redakcja Elektronicznej Biblioteki, Warszawa, [publikacja internetowa]
 • Gazicka D., 2009, Od pakietu CDS/ISIS do NUKAT, WORLDCAT i procesy decyzyjne, nowe możliwości i szanse bibliotek instytutów naukowych, Przegl. Bibliot., 77, z.3, s. 348-358.
 • Gazicka D., 2007, Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego w bibliotece instytutowej - metoda małych kroków, Inf. Nauk. Centr. Bibl. Wojsk., maj-październik, s. 61-67.
 • Gazicka D., Peliwo J., Baszkiewicz P., 1999, Bibliografia Geografii Polskiej w sieci INTERNET, INFOBAZY '99. Bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych. Gdańsk, 30 sierpnia - 1 września 1999 r, PG CI TASK, Gdańsk, , s. 291-295.

Editorial publications

 • Gazicka-Wójtowicz D., Lis K., Siemiątkowska J. (red.), 2014, Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 112 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Dudzicka G., Maciąg E., Gazicka-Wójtowicz D., 2014, Zbiory kartograficzne Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN), Polski Przegląd Kartograficzny, 46, 3, s. 307-315.
 • Gazicka-Wójtowicz D., 2009, Bibliografia Geografii Polskiej w wersji on-line - 10 lat doświadczeń, Bibliograficzne bazy danych. Kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. Streszczenia referatów, Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Pryrodniczego, Bydgoszcz, , s. 24.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Grzybowska I., 2009, Najstarsze plany miast polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN, Dawna kartografia miast. XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 24-26 września 2009 r. Streszczenia referatów, komunikatów i prezentacji posterowych, [b.w.], Warszawa, , s. 52.

Documentation studies

 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2014, Bibliografia Geografii Polskiej 2008, IGiPZ PAN, Warszawa, [publikacja internetowa]
 • Gazicka-Wójtowicz D., Dudzicka G., Nowacka E., 2012, Zbiory kartograficzne w dobie przemian technologicznych i informatycznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych - RCIN, [w:] Oprac. red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Kamienie milowe w kartografii. XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13-15 września 2012 r. Streszczenia referatów i komunikatów, IHN PAN, APW, IGiK, NDAP, Warszawa, , s. 19-21.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2012, Bibliografia Geografii Polskiej 2007, PAN IGiPZ, Warszawa, [publikacja internetowa]
 • Czarnocka-Cieciura D., Gazicka-Wójtowicz D., 2011, Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - coś więcej niż Biblioteka Cyfrowa, INFOBAZY 2011. Nauka, projekty europejskie, społeczeństwo informacyjne. Materiały VI Krajowej Konferencji Naukowej, Gdańsk - Sopot, 5-7 września 2011 roku, Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk, , s. 266-271.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2011, Bibliografia Geografii Polskiej 2006, PAN IGiPZ, Warszawa,
 • Gazicka-Wójtowicz D., 2010, Tuszyńska-Rękawkowa Halina, [w:] Red. Hanna Tadeusiewicz, Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, Nauka-Dydaktyka-Praktyka, 121, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, , s. 284-285.
 • Dudzicka G., Gazicka-Wójtowicz D., Grzybowska I., 2009, Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego, Seria FOKA, 18, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, 208 s.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2009, Bibliografia Geografii Polskiej 2004, PAN IGiPZ, Warszawa, 373 s.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2008, Bibliografia Geografii Polskiej 2003, PAN IGiPZ, Warszawa, 347 s.
 • Gazicka D., 2007, Halina Tuszyńska-Rękawkowa (1927-1995) dyrektor Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska, [w:] Red. tomu Maria Lenartowicz, Bibliotekarze bibliotek specjalnych, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, , s. 129-134.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2007, Bibliografia Geografii Polskiej 2002, PAN IGiPZ, Warszawa, 340 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2006, Bibliografia Geografii Polskiej 2001, PAN IGiPZ, Warszawa, 365 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2005, Bibliografia Geografii Polskiej 2000, PAN IGiPZ, Warszawa, 366 s.
 • Gazicka D., 2004, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna, Dokumentacja Geograficzna, 30, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 70-79.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2004, Bibliografia Geografii Polskiej 1999, PAN IGiPZ, Warszawa, 366 s.
 • Gazicka D., 2003, [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w Warszawie, Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 496-501.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2003, Bibliografia Geografii Polskiej 1998, PAN IGiPZ, Warszawa, 407 s.
 • Czarnocka-Cieciura D., Gazicka D., 2002, Warszawskie Porozumienie Bibliotek Polskiej Akademii Nauk, Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników. Warszawa, 23-24 września 2002. Materiały konferencyjne, Biblioteka Główna PW, Warszawa,
 • Czarnocka-Cieciura D., Gazicka D., 2002, Budowa serwisu informacyjnego dla ludzi nauki - współpraca bibliotek Polskiej Akademii Nauk w zakresie ich komputeryzacji, Infobazy'2002. Bazy danych dla nauki. Materiały konferencji, Gdańsk, 24 czerwca - 26 czerwca 2002 r, Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk, , s. 125-128.
 • Dudzicka G., Gazicka D., Grzybowska I., 2002, Warsztaty dla bibliotekarzy opracowujących zbiory kartograficzne [Warszawa, 14 VI 2002 r.], Pol. Przegl. Kartogr., 34, nr 3, s. 243.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2002, Bibliografia Geografii Polskiej 1997, PAN IGiPZ, Warszawa, 347 s.
 • Gazicka D., 2001, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Program LIBRARIUS 1995-1999, Wydaw. UMK, Toruń, , s. 183-186.
 • Gazicka D., 2001, Biblioteka dla kartografów, Biul. Inf. Bibl. Narod., nr 2, s. 49-52.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2001, Bibliografia Geografii Polskiej 1996, PAN IGiPZ, Warszawa, 336 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2000, Bibliografia Geografii Polskiej 1995, PAN IGiPZ, Warszawa, 346 s.
 • Gazicka D., 1999, Wykaz ważniejszych nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środwiska. Z.36/37, PAN IGiPZ, Warszawa, 69 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 1999, Bibliografia Geografii Polskiej 1993-1994, PAN IGiPZ, Warszawa, 524 s.
 • Gazicka D., 1998, Wykaz ważniejszych nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. Z.34/35, PAN IGiPZ, Warszawa, 57 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 1998, Bibliografia Geografii Polskiej 1992, PAN IGiPZ, Warszawa, 293 s.
 • Gazicka D., 1997. , Wykaz Ważniejszych Nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. Nr 34,
 • Gazicka D., Peliwo J., Szemiel A., 1997, Bibliografia Geografii Polskiej 1991, PAN IGiPZ, Warszawa, 290 s.
 • Gazicka D., 1996, Wykaz Ważniejszych Nabytków Połączonych Bibliotek. Z.33, [b.w.], Warszawa, 48 s.
 • Gazicka D., 1996, Wykaz Ważniejszych Nabytków Połączonych Bibliotek. Z.32, [b.w.], Warszawa, 57 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., Szemiel A., 1996, Bibliografia Geografii Polskiej 1990, PAN IGiPZ, Warszawa, 302 s.
 • Gazicka D., 1995, Wykaz ważniejszych nabytków. Z.31, [b.w.], Warszawa, 64 s.
 • Gazicka D., 1994 (dr.1995), Wybrane publikacje pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk wydane w latach 1953-1993, Dokumentacja Geograficzna, 5-6 (suplement), PAN IGiPZ, Warszawa, 69 s.
 • Gazicka D., 1995, Wykaz ważniejszych nabytków. Z.30, [b.w.], Warszawa, 65 s.
 • Gazicka D., 1995, Halina Tuszyńska-Rękawek 1927-1995, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 420-422.
 • Gazicka D., 1995, Halina Tuszyńska-Rękawkowa (1927-1995), Przegl. Bibliot., 63, z.2, s. 224-225.
 • Gazicka D., Peliwo J., Szemiel A., 1995, Bibliografia Geografii Polskiej 1987-1989. Cz.1 (poz. 1-4322); Cz.2 (poz. 4323-6742), PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 1-369; I-X; 371-628.
 • Gazicka D., 1994, Wykaz ważniejszych nabytków połączonych bibliotek. Z.29, Warszawa, 65 s.
 • Gazicka D., 1994, Wykaz ważniejszych nabytków połączonych bibliotek. Z.28, Warszawa, 61 s.
 • Gazicka D., Knapik-Szemiel A., Kostrzewa M., Peliwo J., 1993 (dr.1994), Bibliografia geografii polskiej 1985/1986, PAN IGiPZ, Warszawa, 349 s.