PEOPLE


Msc. Dorota Gazicka-Wójtowicz
Head of Central Library of Geography and Environmental Protection
Central Library of Geography and Environmental Protection
Office 329
Phone +48 226978829
E-mail

Education

 • 1978-1982 – Master degree studies: Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies (master’s thesis entitled Evaluation of skills in explaining phenomena taking place in lithosphere on the basis of research among eighth-graders in the elementary school.
 • 1991-1993 – postgraduate studies in the field of scientific libraries: Warsaw University, Field of History at the Institute of Library Science and Information

Professional career

 • since 1987 – fulfilling the duties of the head of the Laboratory of Bibliography of Polish Geography
 • since 1991 -  head of the Library

Research interests

The beginnings of the professional career were closely related to the work as a bibliographer and as a result this time contributed to development of the concept of computerization of bibliographical compilation, and finally to making the paper version of the IGiPZ PAN publication entitled “Bibliography of Polish Geography” available to the general public via the Internet database, specially developed to this end.

 Further interest in library automation translated into computerization of a number of library processes going on in the IGiPZ PAN Library as well as in libraries grouped around “ an Agreement of Scientific Institutions of Polish Academy of Sciences. Currently, the online catalogue of the Library is one of many forming NUKAT - a general catalogue of scientific libraries across Poland

A significant achievement was made by Dorota Gazicka-Wójtowicz together with  M.Sc. Grażyna Dudzicka and Irena Grzybowska, when instruction “MARC 21 format of bibliographic record for cartographic document was developed, which made it possible to provide information about this kind of records in the NUKAT (catalogue of resources of Polish scientific libraries). Till the development of that instruction, there had been no Polish regulations concerning cataloguing of cartographic documents.

Our present challenge lies in digitizing the scientific publication output of the Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), as well as the wealth of literature culture that is in the possession of the IGiPZ PAN Library and also of the 15 other library scientific institutes within the framework of RCIN project.

Positions held and membership

 • since 1995 – member of the Council of an „Agreement of Scientific Institutions of Polish Academy of Sciences”
 • since 2010 – vice-President of the Executive Board of the Consortium for Digital Repository of Scientific Institutions
 • since 2013 – vice-President of the Executive Board of the  NUKAT
 • Other important research projects

   

  Other activities

  Resarch training programmes

  • 1992 – The University of Leeds in the UK – organization of work in academic and departmental library,
  • 1993 – Robert Bosh Foundation – German scientific libraries, including issues relating to storage of wealth of cultural heritage, as well as computerization of acquisition of items/materials and of free access to library collections.

  Consultant of the Coordination Center for development of catalogue systems of Polish scientific libraries NUKAT

  Editorial commitments

  • since 1997 – vice Editor in Chief for the Editorial  Board of “Bibliografia Geografii Polskiej” (Bibliography of Polish Geography)
  • member of the Editorial Board for the 6th volume of “Centralny Katalog Zbiorów Kartograficzny w Polsce” (Central Catalogue of Cartographic Resources in Poland).

  Teaching/Didactic activity

  • workshops in the field of methodology for searching for literature in the computerized library catalogue systems and databases, including Polish central catalogue systems and digital libraries, among others, organized for IGiPZ PAN PhD students, as well as for the students of the Warsaw University.

  Publications

  Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies

  Articles, chapters, papers and others

  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Dudzicka Grażyna, Nowacka Ewa: Udostępnianie zbiorów kartograficznych w dobie przemian technologicznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN). [w]: Kamienie milowe w kartografii. Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, 2013 - s. 427-438 (Z Dziejów Kartografii; 17)
  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Grzybowska Irena: Najstarsze plany miast polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN. [w]: Dawna kartografia miast. Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Warszawa: Wydaw. Instytutu Historii Nauki PAN, 2011 - s. 129-136 (Z Dziejów Kartografii; 15)
  • Gazicka-Wójtowicz Dorota: Bibliografia Geografii Polskiej w wersji on-line - 10 lat doświadczeń. [w]: Bibliograficzne bazy danych. Kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, Redakcja Elektronicznej Biblioteki, 2009 - [publikacja internetowa]
  • Gazicka Dorota: Od pakietu CDS/ISIS do NUKAT, WORLDCAT i procesy decyzyjne, nowe możliwości i szanse bibliotek instytutów naukowych. - Przegl. Bibliot. 2009, 77, z.3 - s. 348-358.
  • Gazicka Dorota: Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego w bibliotece instytutowej - metoda małych kroków. - Inf. Nauk. Centr. Bibl. Wojsk. 2007, maj-październik - s. 61-67.
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Baszkiewicz Przemysław: Bibliografia Geografii Polskiej w sieci INTERNET. [w]: INFOBAZY '99. Bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych. Gdańsk, 30 sierpnia - 1 września 1999 r. Gdańsk: PG CI TASK, 1999 - s. 291-295.

  Editorial publications

  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Lis Katarzyna, Siemiątkowska Joanna (red.): Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2014 - 112 s.

  Abstracts, reviews, notes

  • Dudzicka Grażyna, Maciąg Ewa, Gazicka-Wójtowicz Dorota: Zbiory kartograficzne Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN). - Polski Przegląd Kartograficzny 2014, 46, 3 - s. 307-315.
  • Gazicka-Wójtowicz Dorota: Bibliografia Geografii Polskiej w wersji on-line - 10 lat doświadczeń. [w]: Bibliograficzne bazy danych. Kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. Streszczenia referatów. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Pryrodniczego, 2009 - s. 24.
  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Grzybowska Irena: Najstarsze plany miast polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN. [w]: Dawna kartografia miast. XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 24-26 września 2009 r. Streszczenia referatów, komunikatów i prezentacji posterowych. Warszawa: [b.w.], 2009 - s. 52.

  Documentation studies

  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2008. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - [publikacja internetowa]
  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Dudzicka Grażyna, Nowacka Ewa: Zbiory kartograficzne w dobie przemian technologicznych i informatycznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych - RCIN. [w]: Kamienie milowe w kartografii. XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13-15 września 2012 r. Streszczenia referatów i komunikatów. Oprac. red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Warszawa: IHN PAN, APW, IGiK, NDAP, 2012 - s. 19-21.
  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2007. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - [publikacja internetowa]
  • Czarnocka-Cieciura Dorota, Gazicka-Wójtowicz Dorota: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - coś więcej niż Biblioteka Cyfrowa. [w]: INFOBAZY 2011. Nauka, projekty europejskie, społeczeństwo informacyjne. Materiały VI Krajowej Konferencji Naukowej, Gdańsk - Sopot, 5-7 września 2011 roku. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 2011 - s. 266-271.
  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2006. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011.
  • Gazicka-Wójtowicz Dorota: Tuszyńska-Rękawkowa Halina. [w]: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Red. Hanna Tadeusiewicz. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010 - s. 284-285 (Nauka-Dydaktyka-Praktyka; 121)
  • Dudzicka Grażyna, Gazicka-Wójtowicz Dorota, Grzybowska Irena: Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009 - 208 s. (Seria FOKA; 18)
  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2004. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - 373 s.
  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2003. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - 347 s.
  • Gazicka Dorota: Halina Tuszyńska-Rękawkowa (1927-1995) dyrektor Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. [w]: Bibliotekarze bibliotek specjalnych. Red. tomu Maria Lenartowicz. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007 - s. 129-134.
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2002. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - 340 s.
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2001. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 365 s.
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 2000. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - 366 s.
  • Gazicka Dorota: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska. [w]: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 70-79 (Dokumentacja Geograficzna; 30)
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1999. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 366 s.
  • Gazicka Dorota: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w Warszawie. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 496-501.
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1998. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - 407 s.
  • Czarnocka-Cieciura Dorota, Gazicka Dorota: Warszawskie Porozumienie Bibliotek Polskiej Akademii Nauk. [w]: Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników. Warszawa, 23-24 września 2002. Materiały konferencyjne. Warszawa: Biblioteka Główna PW, 2002.
  • Czarnocka-Cieciura Dorota, Gazicka Dorota: Budowa serwisu informacyjnego dla ludzi nauki - współpraca bibliotek Polskiej Akademii Nauk w zakresie ich komputeryzacji. [w]: Infobazy'2002. Bazy danych dla nauki. Materiały konferencji, Gdańsk, 24 czerwca - 26 czerwca 2002 r. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 2002 - s. 125-128.
  • Dudzicka Grażyna, Gazicka Dorota, Grzybowska Irena: Warsztaty dla bibliotekarzy opracowujących zbiory kartograficzne [Warszawa, 14 VI 2002 r.]. - Pol. Przegl. Kartogr. 2002, 34, nr 3 - s. 243.
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1997. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 347 s.
  • Gazicka Dorota: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Program LIBRARIUS 1995-1999. Toruń: Wydaw. UMK, 2001 - s. 183-186.
  • Gazicka Dorota: Biblioteka dla kartografów. - Biul. Inf. Bibl. Narod. 2001, nr 2 - s. 49-52.
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1996. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - 336 s.
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - 346 s.
  • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środwiska. Z.36/37. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 69 s.
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1993-1994. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 524 s.
  • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. Z.34/35. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 57 s.
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan: Bibliografia Geografii Polskiej 1992. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 293 s.
  • Gazicka Dorota: Wykaz Ważniejszych Nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. Nr 34. 1997. .
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Szemiel Anna: Bibliografia Geografii Polskiej 1991. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 290 s.
  • Gazicka Dorota: Wykaz Ważniejszych Nabytków Połączonych Bibliotek. Z.33. Warszawa: [b.w.], 1996 - 48 s.
  • Gazicka Dorota: Wykaz Ważniejszych Nabytków Połączonych Bibliotek. Z.32. Warszawa: [b.w.], 1996 - 57 s.
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Szemiel Anna: Bibliografia Geografii Polskiej 1990. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - 302 s.
  • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków. Z.31. Warszawa: [b.w.], 1995 - 64 s.
  • Gazicka Dorota: Wybrane publikacje pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk wydane w latach 1953-1993. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 (dr.1995) - 69 s. (Dokumentacja Geograficzna; 5-6 (suplement))
  • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków. Z.30. Warszawa: [b.w.], 1995 - 65 s.
  • Gazicka Dorota: Halina Tuszyńska-Rękawek 1927-1995. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 420-422.
  • Gazicka Dorota: Halina Tuszyńska-Rękawkowa (1927-1995). - Przegl. Bibliot. 1995, 63, z.2 - s. 224-225.
  • Gazicka Dorota, Peliwo Jan, Szemiel Anna: Bibliografia Geografii Polskiej 1987-1989. Cz.1 (poz. 1-4322); Cz.2 (poz. 4323-6742). Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 1-369; I-X; 371-628.
  • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków połączonych bibliotek. Z.29. Warszawa: 1994 - 65 s.
  • Gazicka Dorota: Wykaz ważniejszych nabytków połączonych bibliotek. Z.28. Warszawa: 1994 - 61 s.
  • Gazicka Dorota, Knapik-Szemiel Anna, Kostrzewa Maria, Peliwo Jan: Bibliografia geografii polskiej 1985/1986. Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 (dr.1994) - 349 s.