IGSO PAS > People > Member
Msc. Aleksandra Deręgowska
Publishing Branch, GIS and Cartography Workgroup
Office 338b
Phone +48 226978992
E-mail

Education

 • 1995-2000 – Master’s degree studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Cartography (master’s thesis entitled The concept of geographical database for the Mazovia Voivodeship).
 • 2003-2005 – postgraduate studies New Technologies in Printing: Warsaw University of Technology, Institute of Printing Technology, Faculty of Geodesy and Cartography (master dissertation entitled Comparison of selected amplitude and frequency raster formats in cartographic reproduction).

Research interests

 • Cartographic presentation
 • GIS
 • Desktop publishing

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Documentation studies | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Stępniak M., Deręgowska A., Śleszyński P., 2012, Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, 4 s. + 50 tabl.

Documentation studies

 • Gawryszewski A., Kurek A., Najgrakowski M., Pomianowski W., 2002, Skorowidz miejscowości. Adresy urzędów, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, 341 s.

Maps, atlases

 • Solarz M. (red.), Zych M., Talacha J., Wojtaszczyk M., Orleański M., Skorupska M., Szczęsna K., Wereszczyński M., Górny K., Awramiuk-Godun A., Iwańczak B., Wójcik K., Dudek A., Kamińska A., Górna A., Kowalski M., Deręgowska A., Solarz A., 2018, Geograficzno-polityczny altas Polski. Polska w świecie współczesnym, Trzecia Strona, Warszawa, 245 s.
 • Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., 2017, Chłonność demograficzna wg planów miejscowych, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 1 mapa.
 • Matuszkiewicz J., Kębłowska A., Kowalska A., Deręgowska A., Otręba A., Kołaczkowska E., Ciurzycki W., Popkiewicz P., Mędrzycki P., Zaniewski P., Truszkowska E., Torzewski K., Kamola P., 2015, Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna, Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 1 s.
 • Deręgowska A., 2006, Mainly protected areas [mapa], [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 98.
 • Gawryszewski A., Jaworska B., Księżak J., Kurek A., Ostrowski J., Pomianowski W., Rzadkowski W., 2002, [Mapy województw i plany miast], Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy, Reader's Digest Przegląd, Warszawa, 28 map.
 • Cała M., Czerny A., Gawryszewski A., Jankowska E., Jankowski W., Jaworska B., Kliniewski T., Komornicki T., Księżak J., Kuklińska A., Kurek A., Leonowicz A., Miros K., Ostrowski J., Ostrowski W., Pomianowski W., Rutkowski J., Rychlicka M., Rzadkowski W., Komornicki T., 2001, Mapa samochodowa Polski 1:300.000, Drogi Europy. Atlas samochodowy, Przegląd Readr's Digest, Warszawa, , s. 65-275.
 • Czerny A., Gawryszewski A., Leonowicz A., Kliniewski T., Księżak J., Kurek A., Ostrowski J., Pomianowski W., Rzadkowski W., 2000, Mapa przeglądowa, Komputerowy Atlas Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, (1 mapa).